DELA

Ålandsfrågorna ska prioriteras och skötas av statsministern

Det är svårt att avgöra om lantrådet Viveka Eriksson i sitt bemötande av förslaget om att Ålandsfrågorna ska återföras till statsministerns kansli är för eller emot. Å ena sidan är hon nöjd med att ha en Ålandsminister – men denne borde inte enligt lantrådet komma från Svenska Folkpartiet som nuvarande Ålandsminister – utan från ett större parti. Det måste betyda att man inte varit helt nöjd med nuvarande modell.
Å andra sidan ger lantrådet sitt stöd till att statsministern ska ha det övergripande ansvaret för Ålandsfrågorna.
Det socialdemokraterna förespråkar tillsammans med de övriga partierna på riksdagslistan Åländsk Samling är att Ålandsfrågorna är konstitutionella och internationella och därmed ska hanteras på högsta möjliga politiska nivå. Att statsministern har ansvaret visar att man respekterar Åland som ett självstyrt landskap och visar på en hög prioritet.

Från socialdemokraternas sida har vi redan framfört förslaget till SDP. Ordförande Jutta Urpilainen gick förra veckan ut med att om socialdemokraterna är med i nästa regering så skall Ålandsfrågorna ligga under statsministern. SDP följer här en partitradition.
Under Paavo Lipponens tid som statsminister sköttes Ålandsfrågorna av statsministerns kansli. En av de då Ålandsansvariga hette Mikael Jungner, idag partisekreterare för SDP. Det är viktigt att det på statsministerns kansli finns tjänstemän som kan självstyrelsen.
Den ålandsansvariga statssekreteraren ska ha regelbunden kontakt med landskapsregeringens förvaltningschef och däremellan ska frågorna beredas. Det är en struktur som ska fungera oberoende av vilka politiska partier som har makten på vardera sidan. Att justitieministeriet fortsättningsvis kommer att ha en viktig funktion i framtiden är också självklart. Där finns juridisk sakkunskap och en kontinuitet som skapar stabilitet.

Att återuppta modellen med Aftonskolorna som också instiftades under Lipponens regering är att få tillbaka ett forum som från åländsk sida uppfattades som positivt. Det var ett viktigt forum för diskussion och analys med många ministrar inbegripna. Inför varje aftonskola var de involverade tvungna att sätta sig in i Ålands särställning och aktuella frågor. Det är inte alls att gå bakåt att ta tillvara en god idé som var gynnsam. Tvärtom är det klokt och framsynt.
För oss åländska socialdemokrater är vi glada för att SDP har en lång och bra tradition när det gäller självstyrelsen. Tarja Halonen tillsatte under sin tid som utrikesminister den sk kontaktgruppen med tjänstemän och politiker från Åland och riket som fortfarande finns och hanterar säkerhetspolitiska frågor som berör Åland. Vi kommer att göra vad vi kan för att den goda traditionen fortsätter.
Camilla Gunell (S) partiordförande
Christian Beijar, riksdagskandidat