Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Skapa en Ålandsfond

Det borde skapas en Ålandsfond, för framtiden, för tredje sektorn och för ”barnbarnen”.

Basen kan vara PAF medel och en del från ordinarie budget, i startfasen återgår en stor del av avkastningen till fonden för att snabbare få volym, senare kan en större del av avkastningen användas till behjärtansvärda insatser, tredje sektorn och socialt.

Detta är långsiktigare än mandatperioden, det är många mandatperioder, men nödvändigt.

Pafs vinst skall inte brännas för normala samhällsuppgifter, bygga fond för framtiden är vettig ekonomi, det är rättvist om den i framtiden gynnar alla, fonden skall vara transparent för folket och naturligtvis hållbar.

INGVAR BJÖRLING