DELA

Ålands Yrkesgymnasium tänk till

Hur kan Ålands yrkesgymnasium som har eleverna på distans på grund av covid-19 sedan skicka ut eleverna på Lärande i arbetet (lia) samtidigt som det är distans och då sätta både eleverna som går ut på lia i en risksituation och dom som finns på lia platsen i en risksituation. Då kan ju eleverna lika bra vara i skolan. Det är upp till var och en lia-plats att ta emot eller inte men att Ålands yrkesgymnasium är oansvariga och sätter elever i en risk för att lia tydligen är viktigare än elevers hälsa.

Läget må vara lugnare nu än tidigare men är det faktiskt värt att riskera att någon elev får covid-19? Lärare säger att dom visst tänker på elevers hälsa men då skulle det inte vara någon lia. Då man ifrågasätter varför lian inte skjuts upp så är svaret att det är för mycket jobb men det funkar att skjuta upp för dom som inte vill gå ut på lia vilket inte är logiskt då det borde betyda ännu mera jobb.

Det är just nu två klasser som skickas ut på lia från Ålands yrkesgymnasium. En klass som ska till äldreomsorgen och en som ska till daghem.

Tänk till Ålands yrkesgymnasium! Hälsan ska gå före!
SKEPTISK