DELA

Ålands vänner upptaget

Namnet Ålands Vänner är redan upptaget och registrerat!

Det är med bestörtning man får läsa i Ålandstidningen 27.4.2012 att en invandrarfientlig förening håller på att se dagens ljus – eller nattens mörker.
Föreningen vill kalla sig Ålandsvännerna. Man har kanske medvetet eller omedvetet snappat upp detta trevliga namn. Vi vill dock framhålla att Ålands Vänner i Helsingfors r.f. grundades redan år 1947 för att samla huvudstadsregionens Ålandsvänner kring åländska intressen och åstadkomma en närmare kontakt mellan Åland och föreningens medlemmar.

En vaken tidningsläsare på Åland känner till vår mångsidiga verksamhet tack vare den information som regelbundet funnits i så väl Ålandstidningen som i Nya Åland.
Vi uppmanar därför den nybildade grupperingen att hitta på ett eget namn åt sig.
Ålands Vänner i Helsingfors r.f.
Kristina Palmgren, ordförande