DELA

Ålands ursprung

Namnet ”Åland” har sedan länge sammanställts med ett gammalt indoeuropeiskt ord som i olika forngermanska språk haft former som *ahwio, *ahwa, betydande ‘rinnande vatten’ (jfr latinets aqua, franskans eau), varav också finskans Ahvenanmaa (som ju annars skulle se ut som ‘abborlandet’). På Åland finns ju dock inga åar, och särskilt inga som vore av det slaget att de kunde tros ha gett hela landskapet sitt namn. En förklaring har då gått ut på att Åland för sådär 2000-1500 år sedan var ett gytter av öar som kunde flerstädes genomseglas i nord-sydlig riktning.

Då öarna låg som klossar mellan Bottenviken och Östersjön blev det mycket strömt i de smala sunden, också reflekterat i en rad åländska namn på -ström-, därav alltså *ahwio ‘rinnande vatten’. Ute i Brändö i den nordöstligaste åländska skärgården finns ett finskt namn Koskenpää, ‘forsända’, som är svårt att förklara utifrån annat än just starka havsströmmar. Inte desto mindre uppstår vid närmare eftertanke problem med efterleden -land. Ett stort gytter av öar kan inte ha fått ett sådant namn i betydelsen land som motsats till vatten (likt exv. Gotland, Öland), medan ”land” i betydelsen juridisk enhet (’landskap’) knappast kan vara så gammal – väl troligen inte äldre än 1200-talet? Eventuellt kunde namnet Åland då – som en förklaring velat göra gällande – ursprungligen vara namnet på en av huvudöarna, den med Jomala (jfr namn på andra större öar: Lemland, Hammarland, Lumparland). Härtill kommer dock bl.a. att Ålands hav heter på finska Ahvenanmeri, alltså inte Ahvenan-maan-meri (maa = land).

Det verkar ju som om -land måste vara ett senare tillägg. En finländsk filolog, Johan Schalin, har nyligen i en artikel framkastat ett liknande ord med betydelsen ‘skärgård’ (samma grundelement återkommer liksom i ett samspel mellan land och vatten som ju skärgård handlar om) och har troligen ursprungligen avsett hela den från det sydvästfinska fastlandet mot väster fram till Ålands hav utskjutande skärgårdsvärlden, vilket ju förefölle helt rimligt. Det kunde också kasta ett visst ljus över att namnet Åland inte förekommer i äldre källor. Det äldsta omnämnandet är ”mare Aland” (Ålands hav) i det s.k. ”danska itinerariet” nedtecknat runt år 1300. Namnet Åland som beteckning på det juridiskt definierade landskapet Åland har uppkommit först så sent som på 1200-talet.
Olle Sjöstrand