DELA

Ålands sak är SFP:s sak

Den språkliga mångfalden i Europa behöver stödjas och den svenska rösten från Finland behöver höras i EU. SFP anser att Europaparlamentet också ska vara de självstyrda områdenas parlament. Ålands sak är därmed även SFP:s sak.

Vi är tacksamma och nöjda över det samarbetet SFP har med de åländska partierna. Vi respekterar det åländska partisystemet som skiljer sig från det vi har i riket, och är glada att vi kunnat skapa ett samarbete med majoriteten av de åländska partierna.

Den överenskommelse vi gjort har garanterat att det finns sakkunskap både från riket och Åland ifall vi lyckas välja en europaparlamentariker från vår gemensamma lista. Det avtal som gör att en medarbetare i Europaparlamentarikerns stab är garanterad för Åland, och vice versa när Ålands kandidat blir invald är unikt. På det här sättet har de åländska partierna kunnat garanteras en representation i form av en medarbetare i Bryssel. Det här arrangemanget har inget annat finländskt parti erbjudit.

SFP har också som enda finländska parti aktivt och långsiktigt arbetat för att Åland skulle få en egen plats i parlamentet. Det finns i vårt partiprogram och vi arbetar kontinuerligt för den åländska platsen. Det är viktigt att Europaparlamentet också blir de självstyrande områdenas parlament.

SFP är det parti som alltid ger en garanti att aktivt arbeta med de svenska frågorna, såväl i den finska riksdagen som i Europaparlamentet. Det går inte att betona nog, hur viktigt det svenskspråkiga mandatet är. Det hjälper oss att trygga det svenska språkets ställning såväl i Finland som i den finländska parlamentsgruppen i Bryssel.

Åländska Anton Nilsson, som ställer upp på SFP:s lista är en ypperlig kandidat. Han har bred erfarenhet från Bryssel, han kan Europaparlamentet och han kan EU-frågorna. Jag är övertygad om att Anton skulle vara en god svenskspråkig röst i Europaparlamentet. Ifall Anton blir vald så ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete som vi alla kan dra nytta av.

ANNA-MAJA HENRIKSSON
SFP:S PARTIORDFÖRANDE