DELA

Ålands regering söndrar då enighet behövs som mest

Liberalerna , socialdemokraterna och moderaterna slår sig för bröstet efter att ha presenterat den mest genomgripande tvångslagstiftningen i självstyrelsens historia: Ålands 16 kommuner ska bli fem och på sikt tre.

Genom att med makt slå sönder Ålands småskaliga kommunstruktur med sin unika närdemokrati vill regeringen åstadkomma likställd samhällsservice för alla ålänningar i en tid då den åländska befolkningen blir allt äldre. Syftet är även att de mer välbärgade kommunerna ska hjälpa de mindre bemedlade och att övergången till större kommunala administrativa enheter förhoppningsvis ska spara pengar – något som tidigare reformer aldrig har lett till.

Några egentliga belägg för att dessa samhällsvinster någonsin uppnås finns inte. Regeringspartierna tror. Och det räcker för att spendera stora summor skattemedel på konsultutredningar, en befolkningsenkät samt massor tjänstemannatid och politisk kraft med ett enda, på förhand bestämt, syfte:

Att köra över det kommunala självbestämmandet.

Att härska och söndra för tankarna till helt andra samhällssystem. Och att splittra Ålands befolkning i för och emot en genomgripande reform av det här slaget visar kraftigt bristande politiskt fokus i en tid då självstyrelsen står inför en mycket större ödesfråga som lägger grunden för Ålands ekonomi de kommande 30 åren:

Självstyrelselagsreformen.

Lyckas inte Åland få igenom ett nytt ekonomiskt system som stoppar utflödet av åländska skattemedel till Finland finns inga reformer som på sikt hjälper mot Ålands läckande och sinande kassa.

Därför bör allt politiskt fokus nu ligga på att slå vakt om självstyrelsens rättmätiga inkomster, inte tvångsreformer som slår split i den åländska befolkningen och som ingen med säkerhet vet att leder till inbesparingar.

Styrelsen för Ålands Framtid