DELA

Ålands rätt till en plats i Europaparlamentet

I Hufvudstadsbladet den 25.1.2018 framför ledarskribent Tommy Westerlund några orsaker till att landskapet Åland inte skall erhålla en plats i Europaparlamentet. En orsak är att en tilldelning till Åland inte får ske på Finlands bekostnad, en annan är att ålänningarnas röster kan behövas för att trygga ett finlandssvenskt mandat.

Vidare framförs att ett SFP mandat även i fortsättningen aktivt kan bevaka Ålands intressen och att en ålänning även kan ingå i SFP-parlamentarikerns stab.

Resonemanget utgår från en helt felaktig utgångspunkt. I Finland har vi två helt jämbördiga lagstiftningsorgan, Finlands riksdag och Ålands lagting. Bägge parlamenten överlät lagstiftningsbehörighet till EU, men bara riksdagen kompenserades för behörighetsöverföringen. Det är alltså inte någon fråga om behörighetsöverföring på någons bekostnad.

På Åland har vi ett helt eget politiskt system med en landskapsregering som är politiskt ansvarigt inför ett folkvalt parlament, lagtinget.

Åland bör således utgöra en egen valkrets i valet till Europaparlamentet. Detta skulle även garantera ett svenskspråkigt mandat för Finland.

Det bör sägas att hittills har det finlandsvenska mandatet i Europaparlamentet synnerligen väl beaktat Ålands synpunkter och aktivt arbetat för Åland, exemplen är många.

Litet om juridiken. Riksdagens grundlagsutskott har tidigare konstaterat att Åland har en principiell rätt till representation i Europaparlamentet.

Utskottet ställningstagande var så klart att landets regering med statsministern i spetsen konstaterade Ålands rätt och framförde att man i EU kommer att arbeta för att Finland skall erhålla ytterligare en plats i Europarlamentet och att den bör tillfalla Åland.

ROGER ERIKSSON

LIBERAL LAGTINGSLEDAMOT JOMALA