DELA

Ålands Radio viktigare än någonsin

Att det är ett stundande val på kommande i höst börjar märkas, inte minst av den populistiska insändaren av Jannik Svensson om att Ålands Radio bör läggas ner.

Varför behövs public service?

Ja du Jannik, inte är ju huvudsyftet med public service stora tekniska investeringar. Public service främsta uppgift är att värna om det demokratiska systemet och att försvara demokratins grundidéer.

Ålands Radio och TV tar ställning för alla människors lika värde och vi tar avstånd från rasism, våld och diskriminering. Vi försvarar demokratins grundprinciper om yttrande- och åsiktsfrihet, allmän och lika rösträtt samt fria och hemliga val.

Vi är oberoende. Våra sändningar, vår hemsida och våra kanaler i sociala medier är utan undantag reklamfria så vår opartiskhet och integritet aldrig ska kunna ifrågasättas.

Vi är politiskt och religiöst oberoende vilket betyder att vi aldrig låter några politiska intressen eller religiösa grupper och trossamfund ha inflytande över vår produktion.

Vi är opartiska. Detta betyder att vi låter olika åsikter komma fram utan att ta ställning. Vi försöker behandla varje ämne så allsidigt som möjligt.

Och ja, journalisterna på Ålands Radio och TV är individer med personliga åsikter men eftersom vi som public service-bolag följer ovanstående regler så ingår det i vårt arbete att sätta våra privata åsikter åt sidan när vi bevakar olika ämnen. Detta är en självklarhet och inte något konstigt för oss som jobbar här.

På Åland är public service också än mer viktigt med tanke på ägarkoncentrationen hos våra lokaltidningar.

Opartiska nyheter och trovärdigt innehåll som alla kan lita på, som når brett och speglar allas åsikter är viktigare i dag än det varit på mycket länge.

I Europa ser vi en utveckling där regeringar, i till exempel Polen och Ungern, vill se en mediekår som är lojal med makten. Lagar som begränsar mediefriheten har stiftats, publicistiska uppdrag har skrivits om, medieledningar och journalister har fått sparken och ersatts och tidningar köpts upp och lagts ned.

Också på närmre håll ser vi en oroväckande utveckling. I Danmark har public service-bolaget DR efter en politisk överenskommelse fått sin budget nedskuren med 20 procent och ett avsmalnat, nedbantat utbud.

Att ge sig på public service är bara ett första steg för de politiker som vill styra medierna, nästa steg blir sedan landets kommersiella medieföretag. Och vad händer sen?

Jo, det blir färre röster, färre perspektiv och mindre granskande, fördjupande och oberoende journalistik. Det gagnar inte någon. Vi måste i alla lägen värna det fria ordet för då värnar vi också det demokratiska samhället.

När det gäller utvecklingen och framtiden för Ålands Radio och TV så inleddes ett omfattande utvecklingsarbete 2017. Det märks till exempel i vårt programutbud där man hittar ett bredare innehåll än tidigare, både för äldre och för yngre.

Vår satsning på webben och framförallt podcast-satsning har varit väldigt framgångsrik och här märker vi att vi når fram till en yngre målgrupp. Satsningen på podcasts är för övrigt något som Ålands Radio och TV varit långt före övriga åländska mediahus med.

Under hösten kommer ålänningarna också att märka av vår omfattande valbevakning inför lagtings- och kommunalvalet där vi riktar oss till både äldre och yngre målgrupper. Dessutom kommer Ålands Radio i allt större utsträckning satsa på dokumentärt berättande, grävande journalistik och genomarbetade reportage.

Ålands Radio ska finnas där publiken finns och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt utbud för att ta tillvara publikens behov och samtidigt uppfylla vårt uppdrag. Som modernt medieföretag behöver Ålands Radio vara flexibelt och förstå hur utvecklingen i samhället ser ut och hur nya medievanor påverkar publikens behov.

Ett led i detta är att vi också har ett tätt samarbete med närliggande public service-bolag som SR och Yle och tar input från dem om den framtida utvecklingen inom etermedia.

Precis som övriga medieföretag måste Ålands Radio och TV ständigt vara nyskapande och ta fram nya format för att säkerställa att vi är relevanta även i framtiden.

När det gäller tv-produktion så är det fortsättningsvis dyrt och resurskrävande. I ett samhälle där vi idag själva vill välja när och hur vi tittar så känns en sådan satsning inte ekonomiskt motiverbart.

Ålands Radio och TV har valt att satsa på konventionell tv endast i samband med större satsningar och evenemang som till exempel Kunskapscupen, valdebatter och valvakor. Vi fokuserar istället allt mer på kortare videoproduktioner på webben, något som statistik visar att människor vill ha.

Under september-månad lanserar Ålands Radio en public service-handbok med riktlinjer om våra arbetsmetoder och publicistiska värderingar. Handboken verkar komma i rätt tid då aspirerande politiker verkar behöva läsa in sig på ämnet rejält.

CAMILLA KARLSSON-HENDERSON
REDAKTIONSCHEF OCH ANSVARIG UTGIVARE, ÅLANDS RADIO OCH TV