DELA

Ålands Radio TV en viktig hörnsten i åländsk närdemokrati

Vid alla undersökningar som görs om tilltron till media framkommer det att allmänhetens förtroende till public service företagen är störst. Public service företagen ägs varken av staten eller kommersiella intressen. Eftersom det är tittarna och lyssnarna som betalar för verksamheten är det allmänheten som är de verkliga ägarna.

På den mediapolitiska dagen som nyligen ordnades framkom det med all tydlighet att medieexperter både från riket och Sverige är helt inne för att det skall finnas en buffert mellan politiskt inflytande och public servicebolagen. Det skall ge public service en självständig ställning,helt oberoende av påtryckningar bland annat i den viktiga uppgiften att granska myndigheter och organisationer som har inflytande på beslut som berör medborgarna.

Genom åren har det gjorts försök till att påverka och begränsa public service bl.a av politiska och kommersiella intressen. Politiker i programnämnden som insett vikten av public service har stått upp och värnat om den fria verksamheten. Att chefredaktören på Ålands Radio och Tv skulle sätta sig på två stolar och bli beroende av att förhandla med privata mediabolag om ekonomi och sändningstider hör inte till ett public serviceuppdrag.

En av de viktigaste uppgifterna för ledningen på Ålands radio och TV är att värna om en självständig ställning. Det behövs också en större öppenhet i besluten i ett samhällsägt bolag bla med tanke på den enorma utvecklingen och behovet av investeringar.

Experterna var eniga om att mediesituationen och konkurrensen på Åland idag är unik med två uttalat obundna tidningar plus public service vilket gynnar debatten. Mediesituationen är ändå föränderlig och Åland och allmänheten behöver en fri public service radio och TV för demokratins skull också framöver.

Rolf Lindqvist