DELA

Ålands Radio sätter sin egen agenda

Med anledning av Nya Ålands artikel av den 18 juni under rubriken ”Mäklare under utredning till angrepp mot tjänstemän” vill vi komma med en kommentar: Ålands Radio sätter sin egen agenda och har inte på något sätt utfört vår granskning i samarbete med landskapets tjänstemän så som oemotsagt påstås i artikeln. Anklagelserna saknar helt verklighetsförankring.

Vår granskning bygger på offentliga handlingar från svenska rättsinstanser samt på intervjuer med berörda parter vilket inkluderar mäklaren själv.

Kutym i oberoende journalistik är att låta anklagade parter kommentera en artikel, men Nya Åland har inte kontaktat oss för ett bemötande och uppenbarligen inte heller landskapsregeringen som inte kommer till tals i artikeln.

REDAKTIONEN PÅ ÅLANDS RADIO GENOM REDAKTIONSCHEF OCH ANSVARIG UTGIVARE CAMILLA KARLSSON-HENDERSON

 

REDAKTIONEN SVARAR:

I dagens (måndagens) tidning har de ansvariga reportrarna på Ålands radio erbjudits möjlighet att komma till tals, som journalistreglerna stipulerar. Det händer att tidspress inte möjliggör publicering av bemötande i samma tidning, men Nya Åland eftersträvar alltid att låta personer eller organisationer som kritiseras få ge sin syn på saken. Därför gjorde vi en uppföljning till nästkommande papperstidning. I det här fallet var källan ett offenligt dokument, som Nya Åland citerade ur. Vi valde att publicera mäklarens försvar för att visa hans argumentationsteknik, inte för att smutskasta varken Ålands radio eller Ålands landskapsregering. Vi placerade också uttalandena i ett sammanhang där det var möjligt för läsaren att bedöma sanningshalten i dem.

Ålands radios redaktionschef lyfter möjlighet till bemötande av kritik, en god poäng. Samma poäng har Nya Åland tidigare gjort i ett liknande fall. Då kritiserades Nya Åland i Ålands radio (både text och ljud) av en lagtingsledamot som beskyllde tidningen för att ha en agenda att smutskasta honom och en annan lagtingsledamot. Ett uttalande som saknade all grund i verkligheten.

Enligt den kutym som Karlsson-Hendersson beskriver borde Nya Åland ha fått komma till tals i den publiceringen. Det fick vi inte. Karlsson-Hendersson försvarade dessutom beslutet att inte låta Nyan ge sin syn på saken i en insändare i Nya Åland:

”Att sedan Nya Åland och deras journalister kritiseras av den person som granskats av tidningen är nog något som man som nyhetsmedia får vara beredd på och också tåla. Nya Åland har dessutom, till skillnad från många andra, sina egna kanaler där de enkelt kan lyfta ämnet och bemöta kritiken. (Nya Åland 18.2.2020)”.

Vad som också bör poängteras är att ovan nämnda publicering fortsättningsvis (ännu söndag eftermiddag) finns på Ålands radios hemsida – utan någon typ av brasklapp att bara en sida har kommit till tals (Måtar om anklagelserna om bulvanaffärer, publicerad fredag 13.2.2020 och uppdaterad fredag 14.2.2020).

Den stora skillnaden är att Nya Åland dröjde till nästa pappersupplaga (vilket är okej enligt journalistreglerna), Ålands radio har hittills dröjt i 489 dagar…

Vi ser det därför som glädjande att Ålands radio har reviderat sin redaktionschefs ståndpunkt från 2020 och förhoppningsvis efterlever den kutym som Karlsson-Hendersson numera hänvisar till – precis som Nya Åland gör.

JOHAN ORRE