DELA

Ålands Radio och TV har ett tydligt uppdrag

Ålands Radio och TVs finansiering och uppdrag har återigen kommit till diskussion med anledning av förslaget till nytt finansieringssystem, dvs. en media-avgift av skattenatur.

Först vill jag poängtera att det är bra att man från politiskt håll nu äntligen tar tag i frågan om ett nytt finansieringssystem så att åländsk public service kan tryggas även i framtiden. Samtidigt är det viktigt att det nya finansieringssystemet också möjliggör en utveckling av verksamheten och att vi fortsättningsvis kan erbjuda ålänningarna ett brett utbud och kvalitativ journalistik.

Viktigt är även att vårt oberoende inte riskeras.

Varför är det viktigt att public service finns?

Man talar ofta om radio och tv i allmänhetens tjänst, men en av våra främsta uppgifter är att värna om det demokratiska systemet och att försvara demokratins grundidéer. Vi ska vara oberoende så att vår opartiskhet och integritet aldrig ska kunna ifrågasättas. Vi ska också vara opartiska, vilket betyder att vi låter olika åsikter komma fram utan att ta ställning. Dessutom är vår trovärdighet viktig och vi är noga med att kontrollera våra källor.

Ålands Radio och TV har alltså ett demokratiskt uppdrag, inte ett kommersiellt. Vi finns till för publiken och samhället och vi ska, för samhällets och demokratins skull, se till att det finns oberoende journalistik på Åland.

Vad får man för pengarna?

Ålands Radios verksamhet finansieras naturligtvis, en verksamhet där vi idag sänder lokalt producerad radio från 05.30 till 21.00 alla vardagar, och mellan 07.30 och 19.00 på helgerna. Detta innefattar bland annat lokala nyheter, morgonprogram, aktualitetsprogram, ring-in-program, sportbevakning och kulturprogram. Dessutom är vårt producerade material tillgängligt för alla ålänningar via radions webbsida.

Utöver detta så får ålänningarna även tillgång till Sveriges Radios P1, P2, P3, P4, Yle Vega, Yle X3M och Radio Suomi samt TV-kanalerna SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, Barnkanalen/SVT24, Ålandskanalen, TV 4, Yle1, Yle2, Yle Fem. Numera kan vi även erbjuda flera av Yles och SVTs kanaler i HD-kvalitet.

Vad är vårt uppdrag?

I det Mediapolitiska programmet från 2011 står skrivet att ”Ålands radio och TV har ett kulturbärande uppdrag som även innebär produktion och utsändning av kulturprogram som musik, kultur- och allmän samhällsdebatt. I utbudet kan även förekomma bildningsprogram. Programutbudet ska alltså spegla samhället på ett mångsidigt sätt och ta tillvara olika målgruppers intressen, men nyhetssändningar och aktualitetsprogram ska prioriteras.”

Det här uppfyller Ålands Radio till stora delar idag. Det är ingen hemlighet att vår akilleshäl är program riktade till barn och ungdomar men det här är något vi arbetar aktivt på att ändra inom en snar framtid. Ålands Radio strävar efter att vara relevanta både för unga och gamla.

Ålands Radio är just nu inne i ett omfattande förändringsarbete där vi ser över arbetsrutiner, programinnehåll samt vår närvaro på webben och sociala medier. Till hjälp har vi haft personer med god insyn i public service-verksamheterna i Sverige och Finland. Förhoppningen är att ålänningarna under hösten och i början av nästa år ska märka av detta förändringsarbete.

Jag vill också lyfta våra ring-in-program och firarprogram som ofta får kritik för att dessa inte skulle vara en del av vårt public service-uppdrag. Här menar jag att man har fel, till exempel visar undersökningar som Sveriges Radio har gjort att många vill ha radion som sällskap och där fyller dessa program en viktig funktion.

Hur gör vi för att nå ålänningarna i framtiden?

Naturligtvis måste vi finnas där publiken finns och jobba aktivt på plattformar som sociala medier. Det är inte public service som har skapat pressens kris, utan en omstrukturering av medie- och annonsörsvanor, därför är lösningen knappast att begränsa public service-uppdraget.

I det Mediapolitiska programmet från 2011 står att läsa ”Vart än utvecklingen kommer att gå betonas vikten av att även Ålands Radio och TV Ab följer med utvecklingen och utarbetar nya sätt att nå konsumenterna.”

Det här har Ålands Radio och TV tagit fasta på och från och med i höst har vi en webbansvarig redaktör som jobbar med dessa frågor. Idag finns både den yngre och äldre publiken på webben och sociala medier. Till exempel visar färska undersökningar att framtidens publik, ungdomar och barn, har en hög närvaro på sociala medier och man vet också att det är där ungdomarna tar del av nyhetsflödet. I det enorma informationsflöde som finns idag så är det viktigt att Ålands Radio och TV som en trovärdig källa kan erbjuda ungdomarna åländska nyheter och på så vis förhoppningsvis skapa intresse för händelserna i det åländska samhället.

Men det handlar inte bara om att nå publiken, utan också om att kommunicera och interagera med den. På sociala medier kan vi förstärka och fördjupa relationen med publiken och få reaktioner, tips, inspel och kritik på det vi gör.

Dock ska det poängteras att Ålands Radio och TVs huvudfokus på de digitala plattformerna är ljud och rörliga bilder, det är vad vi är bäst på och vad publiken förväntar sig av oss. Men det vi gör är nödvändigt för alla medieföretag som vill vara relevanta i dagens medievärld, vi är närvarande på de plattformar där publiken finns och sorterar och paketerar vårt innehåll så att det ska nå ut.

En överlevnadsfråga? Ja, om vi vill fortsätta vara relevanta och nå ut med den journalistik vi gör, även när publikens medievanor förändras i snabb takt.

Camilla Karlsson-Henderson

Redaktionschef & Ansvarig Utgivare

Ålands Radio & TV