Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Ålands Radio ett tragiskt exempel

Det verkar finnas ett inbyggt systemfel i våra samhällsägda bolag. När någon på en hög häst i dessa bolag uppenbarligen inte längre klarar av att styra sin mär så vore det naturliga att personen fick sadla av och lämna hästen i sin box. Men nej.

Man kan fråga sig hur det administrativa fungerat under avgående vd:s ledning, är det så att det funnits sådan brister även i den funktionen att det berättigar till inrättandet av en ny tjänst som ekonomie och personalchef med andra ord en överbetald administratör eller är arrangemanget en typ av skräddarsydd fallskärm? Min gissning är det sistnämnda.

Att styrelsens ordförande Mia Hanström inte gärna vill avslöja de ekonomiska kalkylerna kring ärendet är föga förvånande och vissar ännu en gång på behovet av en policy ändring gällande offentligt ägda bolag. Dessa bolags handlingar bör ses som offentliga handlingar med några få undantag.

Nej hörni gott folk jag tycker att hela den här historien luktar Skunk.

CONNY NYLUND

Oberoende Lagtingskandidat