DELA

Ålands radio behöver rustas för framtiden

Ålands Radio och TV Ab berör oss alla och engagerar, det är bra. Det är i samtal och problematisering som saker utvecklas.

Några klargörande fakta:

Ålands Radio och TV Ab omorganiserar för att stärka både tekniken och administrationen med syfte att modernisera, digitalisera och effektivisera. Som ett led i det här arbetet kommer bolaget att rekrytera en ny vd och nuvarande vd övergår i en tjänst som med ansvar för ekonomi- och personaladministration. Omorganiseringen har också som syfte att ta vara på olika kompetenser och förstärka tekniksidan.

Det innebär att den administrativa strukturen och ledningen förändras på följande sätt:

En adminstratörstjänst dras in, bokföringen digitaliseras och tas hem, vi inrättar en tjänst som ansvarar för ekonomi och personaladministration. En ny vd rekryteras och nuvarande vd övergår i den nyinrättade tjänsten då den nya vd:n börjar.

Tanken är att ha den nya organisationsmodellen på plats senast vid årsskiftet för att under våren följa upp och utvärdera förändringen.

Omorganiseringen förväntas bli kostnadsneutral.

Vi i styrelsen ser att bolaget även fortsättningsvis står inför stora utmaningar, vi är nöjda med det vardagsarbete och det utvecklingsarbete som görs på radion idag men vill genom omorganisering skapa än bättre förutsättningar för verksamheten i framtiden.

STYRELSEN ÅLANDS RADIO OCH TV