DELA

Ålands näringsliv får inga offentliga verksamhetsbidrag

Ibland måste man ta till orda för att korrigera felaktig information. I det här fallet var det en intervju i Ålands Radio där ordföranden för Företagarna på Åland Mats Adamczak uttalade sig att Ålands näringsliv får bidrag för sin verksamhet. Låt mig vara extremt tydlig: Ålands näringsliv får inga offentliga verksamhetsbidrag.

Det här verkar vara en seglivad myt som har etsat sig fast i vissa kretsar. Antingen är det ren illvilja eller så minns man en svunnen tid när Företagarna på Åland, Företagsam skärgård och Ålands Handelskammare fick offentliga verksamhetsbidrag. Det stödet upphörde 2011. Sedan dess har föreningarna fått klara sig på egen hand.

Ålands näringsliv har klarade omställningen genom att bli just Ålands näringsliv. Köpmannaföreningen, Handelskammaren och Arbetsgivarföreningen gick samman till den ideella, privatfinansierade föreningen Ålands näringsliv. Det skapade en bärkraftig näringslivsorganisation på småskaliga Åland. Frågan var ute till Företagarna på Åland vars styrelse sade nej.

I dagsläget finansieras Ålands näringsliv genom medlemsavgifter, kurser och evenemang samt diverse projekt. Dessa projekt är ibland offentligt finansierade men det handlar inte om offentliga bidrag. Projekten styrs av projektplaner eller direkta avtal som i detalj reglerar verksamheten och vilka kostnader som stöds. Det går således inte att jämställa med offentliga bidrag som fritt kan disponeras i verksamheten.

Ålands näringsliv är en organisation som företräder de åländska företagen. Vi har över 500 medlemmar och engagerar över 80 personer i vår styrelse och våra tio utskott. Den breda närvaron ger en aktiv intressebevakning som får stor synlighet i media. För närvarande är Ålands näringsliv involverade i 15 projekt, kommittéer och arbetsgrupper där vi alltid driver företagens perspektiv – tyvärr oftast som enda representant från näringslivet.

Ålands näringsliv kompetensutvecklar våra medlemmar. Vi arrangerar cirka 60 utbildningstillfällen per år och ett tiotal evenemang i syfte att stärka kompetensen och informera om olika regelverk.

Slutligen driver vi projekt. Vårt ERUF-projekt ”Utveckla framtidens företag” har hittills kommit i kontakt med närmare 1 300 personer och vi har aktivt hjälp cirka 300 företag med sin verksamhet. Det har resulterat i närmare 100 nya produkter och tjänster på Åland.

Ålands näringsliv arbetar dagligen med att förbättra företagens situation på Åland, utan offentliga verksamhetsbidrag. Välkommen att läsa mer på naringsliv.ax

ANDERS EKSTRÖM
VD, ÅLANDS NÄRINGSLIV