DELA

Ålands Näringsliv eller Ålands näringsliv?

När media – t.ex. i samband med ax-domänen – skriver om att näringslivet vill ha någonting, menar ni då föreningen ”Ålands Näringsliv” eller näringslivet på Åland i allmänhet? Jag har en känsla av att näringslivet inte tillfrågats utan bara nyss nämnda förening, där IKT-utskottet representerar de som kan dra ekonomisk nytta av denna ändring, och inte de som använder ax-domänen.

Som företagare kan jag bara konstatera att de inte representerar mig i denna fråga.

Jag önskar även att media kunde vara tydligare med begreppet ”näringslivet”, och alltid ange om det är frågan om näringslivet i allmänhet eller en intresseförening som kallar sig Ålands Näringsliv – det är inte samma sak.

Trött iakttagare

Svar:

Intressant och viktig frågeställning, då texterna ska vara korrekta. Jag delar skribentens uppfattning och vi tar till oss detta för framtida artiklar.

Jonas Bladh, chefredaktör