DELA

Ålands måste satsa mera på närproduktion!

Åland bör bli så självförsörjande av livsmedelsprodukter och energi som möjligt. Ju flera av de livsmedel som säljs i våra butiker som produceras på Åland, desto bättre. EU:s bidragspolitik och främst regelverk har med facit i hand raderat bort många små jordbruk på Åland och i övriga EU, där styrningen mot större enheter även minskat mångfalden som småskalig närproduktion ger.
Vidare så är producentpriserna allt för låga och att med bidrag täcka detta är fel väg att gå. Bra råvaror skall ge bra priser.
Allt för många mellanhänder skall dessutom ha allt för stor del av kakan innan den slutligen hamnar i kundvagnen. Vid gårdsförsäljning eller via den lokala butiken kan lokalt producerade livsmedel ge producenten möjligheten att ta ut ett skäligare pris, då flera mellanhänder och transporter försvunnit .
Det är viktigt att ha en levande landsbygd och skärgård och se kopplingen till lokalproducerade råvaror, det här gynnar med turismen.

Lyckligtvis har många ålänningar redan satsat på närproducerade och även förädlade livsmedel, i stort som i smått, men det finns utrymme för flera aktörer. Marknaden för ekologiska livsmedel , förädlade produkter utan konstgjorda tillsatser växer hela tiden och miljömässigt finns väl knappast något bättre argument än att maten vi köper är lokalproducerad på Åland?!
Transporterna minimeras, med tanke på att bränslekostnaderna bara ökar och ökar hela tiden så finns här med många miljömässiga och samtidigt tunga ekonomiska argument som talar för lokalproduktion.

Att Åland har en så stor variation på livsmedelsproduktion, jordbruk, fiskodling, allt från musterier till bryggerier och bagerier samt mycket mera, inte här uppräknade – Bidrar allt till en bred bas för den Åländska sysselsättningen och därmed ekonomin att stå på. Risken att nedsmittade livsmedel, genmanipulerade eller tungt besprutade når vår mattallrik minimeras även med lokalproduktion.

Det är oerhört viktigt att det åländska mejeriet, slakteriet, fiskförädlingen och övrig förädling finns kvar på orten för att ta hand om de åländska producenternas oftast högklassiga råvaror. Men det är inte bara inom livsmedelsproduktionen som Åland bör satsa på utökad självförsörjning, även inom energiproduktionen så måste vi öka den egna andelen och helst bli oberoende – gärna exporterande.
Ytterligare investering i vindenergi , privat som samhällelig måste vara ett sunt alternativ att bygga ut för Ålands del, ju snarare desto bättre. Med tanke på att samhället av i dag är helt beroende av en trygg elförsörjning och att priserna på EL bara stiger kan investeringskostnaderna lätt försvaras och ytterligare kryddas med den miljövänliga aspekten.
Ju mera Åland själv styr över det som berör Åland desto mindre skakar de globala svängningarna om lokalsamhällets grundval. Och med Åland menar jag de folkvalda representanterna i den egna regeringen och lagtinget i samråd med de som bygger och är samhällets ryggrad, medborgarna.
Mikael Erickson (c)
mec@aland.net