DELA

Ålands lyceum och rankning

Ålands lyceums prestationer gällande studentexamen debatteras i media och på diverse insändarplatser. Skolan jämförs med finska och finlandssvenska skolor, vilket är förståeligt, men det finns några sakförhållanden man bör komma ihåg när jämförelserna görs.
En viktig faktor att ta hänsyn till är de medvetna val studenterna gör, dvs vart vill de primärt söka för vidarestudier? Vilka meriteringar väger tyngst i deras fortsatta vägval?

Viktigt att känna till är att alla studerande som går ut Ålands lyceum erhåller två olika betyg. Det ena är ett studentexamensbetyg utfärdat av studentexamensnämnden. Det andra är ett gymnasieexamensbetyg som utfärdas av Ålands lyceum. Gymnasieexamen utgörs av ett medeltal från de minst 75 kursvitsord man fått under hela sin skolgång vid Ålands lyceum. Man kan inte gå ut ur skolan med antingen det ena eller det andra betyget utan de båda betygen krävs för att avsluta sina studier.

Vi har vid Ålands lyceum studenter som presterar oerhört bra i studentskrivningarna och verkligen satsar på höga vitsord i studentexamen. Sedan har vi högt presterande studerande som i princip inte ägnar studentexamensproven någon större uppmärksamhet. De sistnämnda uppfattar studentexamen som ett nödvändigt moment utan egentlig betydelse men de är väldigt måna om att få höga vitsord i sin gymnasieexamen.
Varför är det så? Åland har ett eget avtal med Sverige som enbart gäller för våra åländska studerande. Avtalet innebär att studerande från Åland söker till vidare studier i Sverige med enbart gymnasieexamen, inte studentexamen. Och observera, studerande från fastlandet som söker till svenska universitet och högskolor antas utifrån studentexamensbetygen, inte gymnasieexamen. Det finns således en stor skillnad.

För de studerande som riktar in sig på studier i Finland är studentexamensbetyg et viktigt. Till Finland söker man primärt med de vitsord man fått i studentexamen. Så ser verkligheten ut. Vilka val de studerande gör gällande studieort är ett högst individuellt val. Däremot påverkar det i hög utsträckning vad de studerande strategiskt vill satsa på.

Med rubriker som ”Ålands lyceum rasar i rankningen” är det även skäl att sätta in de presenterade siffrorna i ett sammanhang. Under perioden 2000 till 2013 har Ålands lyceum ett medelröstetal på 15,71, räknat på de fyra ämnen man valt att skriva som obligatoriska prov i studentexamen. Detta medeltal varierar från år till år. I år hade vi ett röstetal på 16,05, i fjol 16,80. Skillnaden i rankingen blir ca 80 placeringar. Om ett sampel är litet kan svängingarna från år till år vara rätt stora. Så är det på Åland. Glädjande statistik är dock att Ålands lyceum länge varit bland de gymnasier i Finland som lyckas bäst i att få ut godkända studenter.

Givetvis skulle jag som rektor gärna se att att vi låg högst i landet i alla möjliga positiva rankingar. Faktum är att vi lever under olika villkor och våra studerande har andra möjligheter att söka sig vidare än de studerande de jämförs med. Vi erbjuder dem valmöjligheter men valet är syvende och sist deras eget. Och det val man gör påverkar vad man vill satsa på.
Marcus Koskinen-Hagman
Rektor, Ålands lyceum

Filen kan även hämtas via länken:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13197745/Ins%C3%A4ndare/ins%C3%A4ndare_30.5.2013.docx