DELA

Ett unikt museum i Eckerö

Tomi Riitamaa uppmärksammar mycket förtjänstfullt ett museirikt Åland i sin ledare i tidningen Nya Åland. Ett i nordiskt perspektiv helt unikt museum är Ålands jakt- och fiskemuseum i Eckerö som ibland glöms bort när museitätheten för på tal. Museet drivs av en stiftelse, däribland Ålands landskapsregering ingår bland stiftarna, med värdefullt bistånd av en aktiv stödförening. Museets knappa resurser tillåter inte massiv marknadsföring men är definitivt värd att rekommendera som besöksmål för alla intresse- och åldersgrupper.

 

Ålands jakt- och fiskemuseum förvaltar och förmedlar kanske det viktigaste åländska kulturarvet av allt, nämligen det som till vardags sysselsatte människorna som bosatt sig på våra karga klippor. Tänk dig ett liv utan kylmöjligheter under stora delar av året. Då gällde det att hålla sig med färsk mat som fanns att tillgå beroende på årstid såväl på land som i vatten. Inte sällan fick matlagets husmor organisera upp bespisningen och till det krävdes kreativa lösningar för veckans alla dagar för att mätta många hungrande munnar i olika generationer i hushållet. Det är i denna kokkonst som det åländska livsmedelsklustret har sitt ursprung.

Museet är förutom ett specialmuseum även ett naturhistoriskt museum i den bemärkelsen att den beskriver och förmedlar även inslag i den åländska naturen som inte nödvändigtvis direkt är relaterat till jakt eller fiske. Åland saknar en naturhistorisk utställning utöver de mer ikoniska objekten som är utställda för allmänhetens beskådande vid Ålands museum och som kompletterar de talrika konserverade objekt som kan ses i jakt- och fiskemuseet. Åskådaren får i museet i Eckerö en bra bild av vilka däggdjur och fåglar som förekommer på Åland.

 

Det är skäl att påpeka att i Ålands jakt- och fiskemuseum kan man även ta del av en äggsamling och en unik samling fossilfynd. Dessutom kan den konstintresserade i år se fotograf Taina Dalbergs utställning om jakttorn av alla de slag. Snart kan man även se sinnrikt konstruerad och svetsad skrotkonst av Johan Karlsson. Det finns alltså även något åt den konstälskande publiken att ta del av i årets utställning.

Och till sist men inte minst. Museifastigheten med sin solitära men samtidigt diskreta placering i den fina kulturmiljön med sjöbodar och båthus i förgrunden och Ålands hav i bakgrunden, är även den redan i sig värt ett besök inte bara för den arkitektoniskt intresserade publiken utan för hela den breda allmänheten.

Välkomna på ett besök i sommar!

 

RAINER JUSLIN

STYRELSEORDFÖRANDE FÖR ÅLANDS JAKT- OCH FISKEMUSEUM