DELA

Ålands hemlösa kommer att öka

Enligt tisdagens Nya Åland sover hemlösa i hamnterminalen. Vi kommer framöver att få se en ökning av detta.
De större bostadsbolagen i staden har med all rätt skärpt reglerna för bostadssökande. Man får inte ha några betalningsanmärkningar hos fogden om man ska få hyra på grund av att det finns stora problem med obetalda hyror hyror sedan en längre tid.
De som redan har bostad får fortfarande hyra men får man betalningsproblem så griper fogden ganska snabbt in i dagens läge och vräker hyresgästen och som man kunde läsa så har socialen inga möjligheter att anvisa ny bostad.

Nu är det ju många missbrukare som inte får pengarna att räcka till just på grund av missbruket och då blir hyran oftast lågprioriterad.
En missbrukare får oftast pengar från tre ställen; FPA, socialen och AMS. Sedan ska missbrukaren själv betala hyran om inget annat överenskommits och det är där problemen börjar.

Jag har länge efterlyst en lösning på detta som egentligen är väldigt enkel: FPA och AMS borde ALLTID när det gäller missbrukare betala ersättningarna direkt till socialen och socialen betala hela hyran och DÄREFTER betala resterande belopp till klienten.
Gällande lag ger inte denna möjlighet, varför en lagändring omedelbart borde initieras av landskapsregeringen. Det är ett dåligt betyg för ett samhälle när antalet hemlösa ökar och är knappast positivt ur någon aspekt.
Allra minst för den missbrukare som slängs ut på gatan och sätts i en än mer utsatt och omöjlig situation.
Glenn Koskinen (ÅF)