Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Ålands Framtid vill inte att Åland lämnar EU

Det finns inte på Åland Framtids politiska agenda att Åland på sikt ska lämna EU.

Då jag spontant under onsdagens partiledarutfrågning i Ålands radio fick frågan gavs endast svarsalternativen ja eller nej, trots att det torde vara uppenbart för envar att frågan inte är svart eller vit.

EU-medlemskapet är mångfacetterat med många både goda och dåliga sidor. Bland de goda finns den fria rörligheten och stabiliteten. Bland de dåliga EU:s stelbenta petande i detaljfrågor som bör skötas lokalt, så nära medborgarna som möjligt. Hit hör t.ex. vårjakten.

Allt detta redogjorde jag för i radiointervjun. Att jag slutligen, efter mycket lång tvekan ändå valde att svara ja på frågan om ”Åland på sikt och under ordnade former bör gå ur EU” beror på att EU-medlemskapet för Åland, just nu, med hämmande skattegränshinder, EU-domstolsprocess kring vårjakten, drastiskt minskade fiskekvoter, neddragningar i jordbruksstöden m.m. känns väldigt betungande.

Hade jag själv fått välja svar, hade det blivit att det inte går att svara ja eller nej på den frågan eftersom det handlar om ett samspel mellan gott och ont.

Ålands Framtid har tidigare föreslagit att konsekvenserna av Ålands EU-medlemskap bör utredas. På så sätt får man fram fakta om fördelar och nackdelar samt vad som eventuell överväger.

Därför välkomnar vi lagtingets beslut att anslå 32 000 euro till att utreda just detta.

PIA ERIKSSON

ordförande Ålands Framtid