DELA

Ålands Framtid sitter på fel information

Ålands Framtids insändare den 6 april innehåller dessvärre ett antal felaktigheter som behöver rättas till.

Sittande regering har inte minskat landskapsandelarna med ytterligare 5 miljoner i årets budget. Här blandar dessvärre ÅF ihop begreppen rejält. Under regeringen Sjögren (Lib) 2015–2019 så minskades dock landskapsandelarna med 4 miljoner. Nu sittande regering laddade temporärt landskapsbidraget till kommunerna med närmare 2 miljoner under år 2021 och en temporär skatteändring gjorde att kommunernas andel av samfundsbeskattningen för året därtill ökade med drygt 3 miljoner. Detta utan att landskapsandelarna justerades och trots att landskapets skatteintäkter sjönk med motsvarande. Summa summarum så erhöll då kommunerna runt 5 miljoner temporärt under coronaåret 2021. Att nu säga att regeringen Thörnroos minskat landskapsandelarna med 5 miljoner stämmer således inte.

I Ålandsbudgeten för 2022 finns en tydlig skrivning om både översyn och medel till kommunerna, denna skrivning omfattades och till och med förstärktes i finans- och näringsutskottets betänkande och omfattades slutligen av ett enigt lagting. Så här är budskapet från lagtinget glasklart, alltså att regeringen ska gå vidare med sitt förslag till översyn och laddning av landskapsandelssystemet. Detta arbete har påbörjats och kommer att märkas i både kommande tilläggsbudget samt tillsättandet av referensgrupper.

Gällande nämnda referensgrupper för den kommunala ekonomin gällande såväl laddning som översyn av landskapsandelsystemet så verkar ÅF blanda ihop just den gruppen med den parlamentariska kommittén. Den parlamentariska kommitténs uppdrag är att förslå ett finanspolitiskt ramverk för Åland med tonvikt på Ålandsbudgeten. Kommittén består av medlemmar från samtliga partier i lagtinget. Gruppen som ska se över den kommunala ekonomin består dock av medlemmar från regeringspartierna samt en grupp sakkunniga bestående av kommundirektörer.

Slutligen ska vi komma ihåg att en kommun är dess invånare. Det betyder att de landskapsandelar som erläggs till kommunerna är för att kommunen ska ge en god service till barn och äldre samt alla däremellan.

ROGER HÖGLUND (C)

FINANSMINISTER

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp