DELA

Ålands Framtid föder politikerföraktet

Landskapsregeringens politik föder politikerförakt, skriver Ålands Framtids partisekreterare Ove Andersson (Nya Åland 14.1). Sen följer osande kritik mot regeringssamarbetet och kompromissandet mellan de regerande partierna, alltså S, C och M.
Att måla upp en bild av att partierna som det stora flertalet av ålänningarna röstat på inte har fått något uträttat är att bidra till just politikerförakt. Andersson ”glömmer” en mängd saker som regeringen lyckats med, förutom den utökade allmänna tandvården och omstruktureringen av skärgårdstrafiken.

Landskapsregeringen har förbättrat hemvårdsstödet, infört nya budgetprinciper, satt en digital agenda som samlar det offentliga Ålands IT-kompetens, fått igång byggprojekt som stimulerar sysselsättningen, påbörjat arbetet med arbetsvärdering för jämställda löner och tryggat förutsättningarna för tredje sektorn, bara för att göra ett axplock.
Det åländska samhället mår gott med relativt låg arbetslöshet, minskade inkomstklyftor och kontinuerlig inflyttning. Men ÅF utmålar ett Åland där folk är uppgivna och utan tilltro till politiker.

ÅF vill höja ”kravet på ledarnas kompetens och lämplighet”. I demokratiska val har alla röstberättigade rätt att ställa upp. Väljarna avgör vad de har för kompetens och hur lämpliga de är för uppdraget.
Det är intressant att Andersson gör en jämförelse med blockpolitiken i Sverige. I det parlamentariska läge som uppstått där har Socialdemokraterna gått i bräschen för blocköverskridande överenskommelser. Det är bra, inte bara för att det utestänger ett rasistiskt parti, utan för att flera politiska kompromisser om viktiga välfärdsfrågor kan göras som får stöd av en majoritet.

Politik
handlar till stor del om kompromisser. Det är demokrati. Står man ensam på sin egen kant får man inte mycket uträttat. Det har vi socialdemokrater förstått och vårt lantråd Camilla Gunell har framgångsrikt hållit ihop en regering med partier som har olika ideologiska ståndpunkter. Gör man som ÅF och utmålar alla andra som ett hot kommer man däremot inte framåt.
Anders Hallbäck
Lagtingsgruppens sekreterare (S)