DELA

Ålands framtid finns i Norden

I Gunnar Wetterbergs bok om den nordiska förbundsstaten konstateras att ett enat Norden skulle bli en verklig maktfaktor med över 25 miljoner invånare och en ekonomi större än Kanadas. Finland skulle i ett mer enat Norden få större incitament att främja det andra inhemska språkets livskraft och trenden där det svenska vittrar bort på fastlandet kan därmed brytas.

Med sin centrala och neutrala position i Östersjön är Åland också en naturlig mötesplats i det nordiska samarbetet, kanske på sikt som ett Nordens Bryssel. Det finns således goda skäl för Åland att lägga extra kraft på att framhäva det nordiska samarbetet. Den åländska självstyrelsen kan inte utvecklas med blott idealistisk vilja utan måste även utgå från verklighetens förutsättningar, och det är min bestämda uppfattning att de bästa förutsättningarna för åländskt självbestämmande finns i ett enat Norden.

Isac Boman

lagtingskandidat för Ålands Framtid