DELA

Ålands Framtid ensam om att inte ”fega ur”

Svar på Harry Janssons (C) insändare ”Den förlorade EU-chansen” i gårdagens tidning.

Ålands Framtid var det enda partiet som 2013 inte ”fegade ur” i omröstningen om Kroatiens anslutningsfördrag till EU. ÅF stod från början till slut fast vid åsikten att lagtinget inte skulle godkänna fördraget om inte Åland försäkrades en egen plats i EU-parlamentet.

Harry Jansson var inledningsvis inne på ÅF:s linje och gjorde utfästelser om att Åland inte fick försitta den här möjligheten att sätta press på såväl Finland som EU för en åländsk parlamentsplats. Men ju längre behandlingen pågick desto mer vände Jansson. Och i den avgörande omröstningen i lagtinget röstade Harry Jansson för ett godkännande av anslutningsfördraget.

Mot den här bakgrunden är det obegripligt att Harry Jansson i efterhand skriver om historien till sin egen fördel.

”Vi har tyvärr inte råd med att ”fega ur” när avgörande åländska intressen står på spel. Nu missade vi en chans som aldrig kommer igen”, skriver Jansson i sin insändare.

Men det var ju precis vad Harry Jansson gjorde, ”fegade ur”, då han märkte att det inte fanns majoritet för hans inledningsvisa nej-linje.

Vad Åland behöver för att utvecklas och respekteras som lagstiftande autonomi och för få sin rättmätiga EU-parlamentsplats är rakryggade, konsekventa politiker, inte revisionister som tillrättalägger enskilda händelser för att passa egna syften.

Ålands Framtids lagtingsgrupp 2013

Axel Jonsson

Brage Eklund

Anders Eriksson