DELA

Ålands Framtid bekänner färg

I en artikel i Nya Åland den 1 november pratar Anders Eriksson om att kvinnor är osäkra och tillbakadragna medan män gärna tar för sig och är visionärer. Dessutom har Eriksson mage att påstå att detta är någonting som är genetiskt betingat. Utöver att detta uttalande inte är vetenskapligt förankrat så är det sexistiskt. Trist att det gick dåligt för Ålands Framtids kvinnogrupp, men att hänvisa till genetik är en retorik vi redan hört mer än nog av då den håller på tas fram ur gömmorna från första halvan av nittonhundratalet.

Däremot finns det en väldigt ojämställd syn på könen i samhället. Kvinnans arbete värderas 82 cent medan mannens arbete är värt 1€, som ÅSUB för inte alltför länge sedan förkunnade. Det är klart att man KAN åtgärda ett ojämställt lagting genom kvotering, men det är bara att behandla symtomen. Problematiken är en produkt av ett patriarkalt samhälle, och för att verkligen åtgärda problemet krävs jämställdhetsarbete som sträcker sig över flera generationer.

Vi vill i alla fall leva i ett samhälle där de mest kapabla och lämpade personerna väljs in på demokratisk väg, inte i ett samhälle där du får positioner för att du är man eller för att du är kvinna – det är inte jämställt alls.
William Ramsdahl
Angelica Schåman
Röd Ungdom