DELA

Ålands flagga förenar oss alla

Att Åland har en egen flagga är viktigt. Flaggan förenar oss i en samhörighet och vi har en gemensam symbol att hissa när vi vill fira, hedra eller sörja något.
På söndag jubilerar vi när vi firar Ålands flaggas dag. Vår flagga har funnits i 60 år.
Till sångfesten 1922 ansåg bestyrelsen att Åland borde ha en egen flagga. Bokhandlaren Frithiof Liewendahl komponerade en flagga med tre jämnbreda horisontella våder i blått och gult. Färgerna var landskapets vapenfärger. Det var första gången som festplatsens flaggstänger hade en egen åländsk symbol.

Flaggan blev populär och fick spridning. Det fanns även olika varianter på flaggor som användes på Åland.
27 april 1934 utfärdade den finländska regeringen en förordning bl. a som slog fast att den åländska och andra flaggor endast fick användas om den finländska flaggan hade en dominerande placering. Den åländska landskapsstyrelsen ansåg att denna förordning inte hade verkan på Åland utan endast i Riket medan statsrådet hävdade att den gällde till alla delar även på Åland. Frågan fördes till högsta domstolen för avgörande och domslutet gick Åland emot. Förordningen ansågs ha tillkommit för att skydda Finlands flaggas anseende.
Under all denna turbulens dömdes lantrådet Carl Björkman till 5 dagsböter eller 10 dygns fängelse för hissandet av ”fel flagga”.

Den 17 februari 1937 lämnade landstingsman Herman Mattsson in en skrivelse till Ålands landsting om att Åland borde ha en egen flagga.
”Känt är att varje folk har sin flagga…. Genom flaggning gives uttryck för fest och glädje liksom ock för sorg och saknad. ..En folkgrupp med egen lagstiftnings och förvaltningsbefogenhet på de områden, med vilka den ordinarie medborgaren står i daglig beröring, och en folkgrupp, vars rättigheter sträcka sig långt utöver vanliga medborgarrättigheter, är väl ändå något för mer än exempelvis ett politiskt parti eller en kulturell förening, vilka varder i regel hava sin fana eller sitt standar. Enligt min uppfattning är det på tiden att taga denna sak till tals och fatta beslut om en landskapsflagga…”

Förslaget väckte livlig debatt och krävde många förhandlingar och diskussioner innan den slutligen kunde avgöras i samband med revidering av självstyrelselagen i början på 1950-talet.
I Självstyrelsegården finns just nu en utställning som berättar om flaggans tillkomst och som även visar olika förslag på hur flaggan skulle se ut.
Flagglagen godkändes slutligen av dåvarande landsting den 17 april 1954 och där stadgas att ”Landskapet Ålands flagga utgöres av en rektangelformig duk av mellanblå färg, kvadrerad av ett guldgult kors, belagt med ett rött kors”.

Flaggan är en fin och viktig symbol för vårt samhälle. Vårt samhälle är under ständig förvandling och behöver många händer som kan hjälpa till och utveckla det. Åland ska vara attraktivt att flytta till och att längta tillbaka till. Vi påverkas också av influenser som berikar oss. Vi ska vara stolta över vår flagga och använda den flitigt. Den åländska flaggan stänger ingen ute. Tvärtom den ska förena alla som vill. Ålänningarna vill att fler ska vara med och att fler åländska flaggor ska vaja.
Britt Lundberg
Talman