DELA

Ålands ekonomi vid vägs ände?

Nu har verkligheten kommer in i landskapsregeringen och skakat om de styrande partierna. Sedan 2008 har tidigare och nuvarande regering gjort av med över 100 miljoner av landskapets ”likviditet” och man står inför hotet att behöva låna till driften.
Under debatten i lagtingen den 18 september varnade den förra finansministern den nuvarande för spelberoende, när de sista skärvorna av likviditet påstods bestå av ”deponerade Paf-pengar”.
Ändå tar flera från regeringsblocket avstånd från den beskrivningen enligt Ålandstidningen.

Om likviditeten i landskapets budget säger finansministern enligt Ålandstidningen den 19 september; ” likviditeten är en enda klump, man kan säga att vi lånar av pengarna”.
Under många år har vi från Åf argumenterat för att landskapet har en besvärande stor skuld till sin pensionsfond. Den uppgår i dagsläget till hela 555 miljoner euro. (°ca 50 % av Åland BNP) Tyvärr har den skulden inte tagits på alvar eftersom de ansvariga försvarat den med att Åland har mycket större procentuell andel tillgångar reserverade i den åländska pensionsfonden än Finland och Sverige har i sina fonder.

Men inte är det jämförelsen med Finland eller Sverige som betalar för pensionsskulden?
Nej räntan på skulden ska betalas över landskapet ordinarie budget och det är en summa på 10-15 miljoner per år. Skulden till pensionsfonden gör att landskapet måste spara ytterligare 10-15 miljoner för att också klara den räntekostnaden.

Nu erkänner i alla fall en finansminister att landskapet lånar. Men än så länge är det enbart skulden till pensionsfonden man betalar ränta för.
Rolf Granlund

P.S. Jag vet att det finns olika sätt att räkna skuldsättningsgraden. Men en skuld är en skuld, och den skall betalas. D.S.