DELA

Ålands ekonomi kan inte vänta

Det är tacksamt att finansminister Torbjörn Eliasson (C) i tidningen Åland den 14 april kommit till insikt om att landskapsregeringen tvingas ta lån för att klara coronakrisen. Det är också en relevant insikt att lån är ett viktigt ”verktyg” som ministern kallar det för offentliga samfund såväl som privata att sköta ekonomin. Tyvärr slutar reportaget där. För en effektiv finanspolitik krävs omedelbara åtgärder och mera långsiktiga planer för att klara skivan.

Finlands regering har godkänt en tilläggsbudget på 4,1 miljarder. I den ingår 1 miljard uppdelad på två tilläggsbudgetar á 500 000 euro i stöd till kommunerna. Var är landskapsregeringens stöd till kommunerna? Anslaget innehåller också ett månatligt bidrag på 723 euro till vårdnadshavare som tvingats stanna hemma från arbetet för att ta hand om skol- och dagislediga barn. Var finns ”minst samma förmåner som i riket” till åländska vårdnadshavare. Läs självstyrelselagen! Sanna Marins regering tar i sin tilläggsbudget också upp ett stöd på 2 000 euro i månaden till ensamföretagare för att motverka akuta inkomstbortfall. Stödet betalas ut av kommunerna i Finland. Ett viktigt stöd som borde finnas tillgängligt nu för de många åländska ensamföretagen och inte sent omsider. Näringslivet stöds med 1 miljard. Kulturlivet stöds med drygt 40 miljoner och idrotten med 20 miljoner. Dessutom beviljas kommunerna 600 miljoner i stöd för inköp av skyddsutrustning, apparatur och medicin för att hantera coronaepidemin.

Inget av detta kommer Åland till del. Nu gäller det att visa självstyrelsevilja och handlingskraft. Och det måste ske snabbt. De finländska stöden är en bra modell som kan anpassas till åländska förhållanden. Det som oroar är regeringens senfärdighet och brist på målinriktade åtgärder. Att inbilla sig att det bara gäller att överleva de dåliga tiderna och sedan fortsätta som förut är både farligt och gör saken etter värre.

Sanna Marins regering har tydliga mål med sina insatser och dessutom redan på gång med ett budgetarbete för åren 2021–2024 för återuppbyggnad av landet. Var finns den åländska analysen av krisens långvariga effekter och hur kan de mildras? Och var är det åländska återuppbyggnads-förslaget? Målen för Marins regering är:

– Människors hälsa och välfärd tillgodoses

– Människors försörjning tryggas

– Förbättrar kommunernas situation

– Företagsverksamhet understöds

Om landskapsregeringen inte har något eget att komma med snabbt är det bästa att ta efter Sanna Marins program. Det måste till åtgärder omgående för att rädda det som räddas kan.

BARBRO SUNDBACK (S)