DELA

Alandica viktigt som kulturhus

Senhösten 2008 kommer Alandica kultur & kongress stå klar. Alandica är en viktig satsning för vår självstyrelse, för vårt språk och för vår kultur. Vi får en nationalscen för den åländska självstyrelsen och en viktig arena för större och mindre kulturprojekt på Åland.
Förhoppningen är att Alandica skall blir ett levande hus och en motor för det landbaserade kultur- och näringslivet.

Tiden fram tills huset står klart borde användas för att samla goda krafter för att ta tillvara alla möjligheter som arenan ger.
Kulturlivet är avgörande för människors och därmed också för samhällets utveckling. Ett kvalitativt och varierat kulturliv ökar Ålands attraktionskraft. Den åländska besöksnäringen är beroende av kulturella inslag.

Alandica kultur & kongress kommer, i enlighet med lagtingets beslut, att drivas av ett privat bolag. Bolaget KK-huset i Mariehamn Ab (ett dotterbolag till Wiklöf holding) kommer att ha en viktig roll i samspelet mellan kultur- och näringsliv.
I hyresavtalet mellan bolaget och landskapsregeringen finns reglerat om fastställda hyror för icke-vinstdrivande kulturföreningar för utrymmen i första våningen. Utrymmen som kan användas för föreställningar för upp till 100 personer, övningslokaler mm. Där finns också artistloger, verkstad och andra viktiga utrymmen. Hyran för stora scenen och andra utrymmen i huset förhandlas med driftsbolaget.

Kulturlivets roll i Alandica hänger inte bara på driftsbolaget. Som tidigare ordförande i Kulturfestival på Åland såg jag ett stort behov av samordning av kulturen. Det behövs nätverk för att kunna bedriva verksamheten effektivare. I dag används mycket energi till administration när man i högre grad skulle vilja ägna sig åt att utveckla kvaliteten i programmet för evenemanget.
Ett samarbete kunde resultera i en gemensam biljettförsäljning, marknadsföring och samordnade eller gemensamma hemsidor. Det här vore en guldgruva och därmed viktig grund för driftsbolaget när olika konferenspaket skall sättas samman.
Utöver detta tror jag att hela Åland skulle må gott av ett åländskt lokalt kultursamarbete där olika kulturområden, föreningar, organisationer samarbetar för att finna nya vägar och möjigheter. Kulturprojekt när helt olika genrer möts är så spännande. Här kan man också bjuda in näringslivet. Ett exempel kunde vara att ge företag möjlighet att ingå sponsoravtal med unga löften.

Vill man utanför Ålands gränser finns 400 miljoner euro att söka om man tillsammans med områden från fem andra länder arbetar kring något som kunde identifieras som europeisk kultur.
Kulturen är en viktig del av den kommunala självstyrelsen. Stadens kulturpolitik vill utvecklas mot gränsöverskridande evenemang och kunde säkert bidra till samarbetet.
Alandica ligger nära andra kulturhus – stadsbiblioteket, konstmuseet osv. Här kan finnas många samarbetsmöjigheter.

Landskapet har ett övergripande ansvar för kulturpolitiken. Landskapsregeringen skall se till att det finns tillgång till kultur på hela Åland. Landskapsregeringen fördelar också medel till föreningar och projekt. För att främja samverkan mellan turism, kultur och näringsliv stöds ny företagsamhet samt projekt som synliggör och ökar efterfrågan på kulturföretags tjänster.

Alla möjligheter finns – det gäller att ta dem tillvara!
Britt Lundberg (c)
ansvarig för Alandica kultur- och kongress
i landskapsregeringen