DELA

Alandica till nytta för hela samhället!

Först vill jag tacka alla som gjorde liberalernas kulturhusdebatt så lyckad. Efter vår paneldiskussion har landskapsregeringen dock tillsatt en kommitté för att forma samarbetet mellan driftsbolaget och kulturfältet. I det här skedet är det för sent av landskapsregeringen att komma med påtryckningar om hur kulturfältet skall agera gällande kulturkoordinator. Avtalet är skrivet och det ankommer helt på driftsbolaget hur det vill göra. Hoppas tiden kommer och utvisa att både näringslivet och kulturfältet drar stor nytta av varandra.

Men hur är det med de större infrastrukturella insatserna kring vår kultur-och kongressturism? Det är tre delar som skapar en helhet för en kongressgäst.
För att locka kongresser hit behöver transporter, övernattningsmöjligheter och evenemangen kunna kombineras och kompletteras enligt behov och vara högklassiga.
Vad har vi idag? Transporter. Vi har våra flytande konferensanläggningar, passagerarfartyg, de fyller sjöturismens behov. För landturismen behövs också en fungerande, tillfredsställande flygtrafik till och från Åland. Det skulle gynna även ålänningar och andra passagerare.

Vad det gäller övernattningsmöjligheter för större grupper är situationen otillfredsställande. Det kunde man se under Paf Open när en större grupp besökte Åland. Alla övernattningsställen var proppfulla. Som researrangörerna vet är konferensgästernas krav på högklassigt boende ett faktum. Konferensgästerna nöjer sig inte med stugbyboende vilket i sig andra besökare gillar.

Kk-huset skulle från början vara en infrastrukturell satsning som hela samhället skulle dra nytta av.
Den nyttan och glädjen är inom räckhåll. Jag föreslår att landskapsregeringen utreder dessa tre delars; transport, övernattning och evenemang samverkan inom konferensturismen på Åland.
Hannele Vaitilo
ledamot i Ålands kulturdelegation (lib