DELA

Alandica och kulturen

Jag anser att det måste finnas en ”spindeln i nätet” som koordinerar kulturen på Åland och även säljer den utåt.
Jag tror däremot inte på att denna person skall vara anställd av landskapsregeringen. För att denna låt oss kalla den koordinator skall ha stark drivkraft och tjäna föreningarnas intressen anser jag att det är föreningarna som skall anställa den.

Mitt förslag är att kulturföreningarna kommer samman och gör slag i saken och söker medel för denna koordinering. Dessutom bildar de en styrelse som fungerar som uppdragsgivare och stöd för personen. Jag tycker att man också skall överväga att ta driftsbolaget, turistförbundet och kanske fler intressenter med i diskussionerna.

Landskapets kulturdelegation fördelar medel för kulturföreningar och projekt. Landskapet har tydligt uttalat sitt stöd för samverkan mellan kultur, turism och näringsliv.
Mariehamns stad skriver i sitt kulturpoltitiska program att man vill utveckla kulturpolitiken mot gränsöverskridande evenemang. Jag tycker att staden har ett stort intresse av Alandica i sitt kulturuppdrag.
Jag har en färdigt skriven motion om detta som syftar till att ett kulturpolitiskt avtal görs upp mellan staden och Alandica och den kommer att inlämnas till fullmäktige 25 september.
Britt Lundberg (c)