DELA

Åland vill inte ha EU-pengar!

Förvåningen är stor hos oss vanliga människor eller vad handlar det om i maktens korridorer ?
Med stor förvåning läser man i media att nu efter 5 års manglande och efter flera års väntan på beslut och besked så har man äntligen kommit med ett besked att vi skall inte ha några Leader-pengar från EU.
I varje fall skall vi inte tro att vi skall få samma fördelar som andra i till exempel Finland eller Sverige, inte. Nej vi har ju bevars självstyrelse på Åland och vår ministrar skall bestämma.
Nej vi skall klara oss själva här på Åland. Vi skall hålla oss utanför.

Så här gör vi på Åland :
Vi tillsätter först lite utredningar, sedan sätter vi igång med att tillsätta kommittéer och ser till att det är minst 15 personer med där. Sen sammanträder man gång på gång och uppbär fina arvoden och reseersättningar. Men beslut tar man inte där. Nej det skall man ju ha maktens män/kvinnor i LR-borgen att göra.
Sen startar vi på Åland upp ytterligare spetskommittéer i form av specialister som i sin tur består av kompetenta personer och ber dem sätta igång. När dom kommer med resultat av sina förslag om åtgärder så har man ändrat på förutsättningarna och ber att man skall göra om alltihop. När nu detta är ordnat efter kanske ett års manglande och diskuterande i en grupp bestående av 15-20 personer kommer man till den slutsatsen att det här måste en minister avgöra.

Ministern tillsätter då en utredning efter flera påtryckningar och blandar sedan i jurister som så småningom i sin tur vill återföra ärendet till EU för avgörande.
Och EU vet ju inte ens var Åland finns och ärendet kan ju inte tas upp utan en ordentlig lobbning i Bryssel. Att gå via Finland, fungerar ju absolut inte.
Så har det gått 5 år igen innan man får ett nytt besked som skall manglas återigen i den nya kvarnen som ju blivit fallet då det under tiden har blivit en ny regering som då i sin tur kan skylla på den gamla regeringens beslut eller obeslutsamhet.

Så här går det till på Åland om de som bestämmer vill att Åland fortsättningsvis skall hålla igång sina tjänstemän i förvaltningen, hålla igång juristverksamheten och framförallt se till att den egna positionen hålls som förut.
Det här har man således inte tänkt på: att utveckla Åland, att se till att ungdomen får en bra framtid, att få en hållbar utveckling för skärgården och andra områden i den lilla avkroken Åland.
Nej man kör fortfarande med samma arroganta stil, som förr .
”Det är vi i LR som bestämmer alla detaljer, det är bara att tiga och samtycka !”

Hur skall det nu vara möjligt att få igång någonting nytt och hållbart om vi skall vara kvar i samma mönster som förr.
Och verkligheten är även den: För att kunna bygga något som samhället/landskapet Åland skall kunna satsa i, så är bestämmelsen idag att man först måste skaffa pengar innan man kan få bidrag från samhället till att hjälpa till.
Vem har möjlighet till det ??

Kontentan är således :
Många dyra kommittéer är startade, som inte kan få något beslut genomfört.
Inget stöd ges ut om man inte först har tillräckligt med pengar och inget lån om man inte har någon säkerhet. Exempelvis en idrottsförening har väl inga tillgångar ?
Alla andra i Norden inom EU, förutom Åland, kan få Leaderinvesteringar upp till 90 %, i alla fall säkerligen 75 %.
Här på Åland är alltså gränsen max 30 %, enligt företrädare för LR. Löften om 50 % har givits till alla här på Åland , inklusive information till Leaderkomittén.

Att någon inom LR stoppar utveckling, intresset för att arbeta med framtida projekt och absolut det mesta av ideella insatser, det framstår som mer verkligt än tidigare.
Och sedan har man förstås lärt sig att anfall är bästa försvar och skyller på tidigare beslut som tagits av en tidigare regering. En gammal beprövad metod för att inte visa sina egna tillkortakommanden och sin egen beslutsvånda.
Man frågar om alla kommittéer och grupper som den nuvarande regeringen satt igång har fått klara direktiv och anvisningar. Det förefaller inte att vara så om man bara läser den insändare som den förre ordföranden i Leaderprojektet, Mikael Lindholm hade som en central frågeställning : ”Vilka %-satser gäller nu, efter flera års arbete med en annan grund att stå på och alla löften om Leader-pengar till Åland från EU”.

Jag frågar också, hur gör vi som arbetar med idrotten och som satsat mängder av tid och arbete, skaffat pengar och resurser för att bygga vidare på till exempel projekt för ungdomar, utbildning, turistfrämjande anläggningar etc. Nu har vi fått vänta i åratal på besked och ser till vår förvåning att man raserar detta från LR:s sida.
En fråga är även vad göra man nu med de pengar som redan kommit till Åland från EU för utvecklingsprojekten inom EU. Det är säkert 3 år sedan dom betalats till Åland för användning i olika projekt. När skickas dom tillbaks till EU ? Och hur motiverar man detta. Hur motiverar man detta till sina Åländska väljare ?
EU-pengar till jordbrukarna och bönderna betalas ut för utveckling, investeringar etc utan större krav och utan stora utredningar här på Åland och i hela EU.
Men andra främjande åtgärder för samhället skall ältas i åratal och sedan tas bort eller förändras efteråt. Varför ?

Och vi ser nu fram emot att någon politiker ser sitt ansvar och gör något för att få en rättvis och riktig hantering av framtida projekt som kan rymmas inom ett Leader-projekt.
Annars är det väl ingen idé att lova människor, företag och föreningar någonting som man inte har underbyggt och kan stå för. Och varför kör man igång kostsamma kommittéer om man inte har för avsikt att utveckla olika projekt via Leader.
Och till slut, varför engagera 15-20 personer, de flesta är väl ”lekmän”, att försöka genomföra beslut. Det måste vara ett verklig resursslöseri med personer och pengar.

Hur länge skall vi orka med den tanklösa arrogans som man visar från LR:s sida ?
J Magnus Magnusson,
Vårdö