DELA

Åland vill inte ha EU-pengar

Del två av tidigare insändare. Nu med faktaanvisningar.
Vi är inte i samma båt som t.ex Åbo läns företag, kommuner, idrottsföreningar, ideella verksamheter, bevarande av kulturminnen och byggnader osv.
I Åbo län finns en stark pågående verksamhet sedan flera år tillbaks som satt igång en hel del Leaderprojekt som gå under namnet ”I samma båt”.
Det är bara att gå in via internet och söka upp ”Åbolän” och sedan ”I samma båt”, via din sökmotor. Här får man svart på vitt på alla projekt som sökts och beviljats.

Projekten rör sig om bevarande av gamla kulturer med byggnader etc. Det är Miljöprojekt och Utbildningsfrågor, Idrottsverksamheter, lekparker, båtbyggeri, bysamverkan, regions-utveckling, naturstigar, turism, livskvalitet osv.
Väldigt många av dessa projekt har fått 70 %, 75 % och t.o.m 90 % som beviljade stöd från EU. Medeltalet är i pengar ansökningar om ca 40.000 €. Det finns något projekt över 100.000 € och många mindre projekt om ca 10.000 €.

Här är alltså ett tydligt exempel på att EU inte bara finns till att skälla på och ha som hatobjekt. Nej, istället finns här en klar målsättning, att via Leader-projekt kunna hålla igång olika bygder i periferin, i skärgården och detta då med hjälp av EU.
Således kan man konstatera i detta fall att EU vill ha en levande bygd inom sina gränser.
Åbo län tagit vara på allt detta och utvecklat sina bygd under många år med hjälp av EU-medel, utan att skämmas och med goda resultat. Folk blir kvar i sin hembygd och kan samtidigt utveckla sin närregion.

Det här skulle man önskat att skulle skett för länge sedan på Åland:
Att någon inom förvaltningen eller i regeringen skulle sett på hur andra gör och hur våra närliggande områden har löst olika problem.
Det verkar faktiskt oförklarligt och obegripligt, hur man handskas med självklarheter i den här överstora förvaltningen på det självstyrda Åland.
De idealister som arbetat med att få någonting gjort för utvecklingen, för ungdomen, för turismen osv här på Åland, är idag faktiskt förtvivlade över vad som gjort och inte gjorts, i just det här fallet.

En stark fråga är just nu : Vad gör vi NU ? Är Ni så pass starka i LR att Ni kan ändra på det här så att vi kommer i närheten av vad våra närregioner har fått och får i EU-bidrag.
Kan Ni skriva ordentliga anvisningar och riktiga regler. Kan Ni ändra på %-satserna ?
Skall Åland vara ett undantag ? I så fall varför !
Frågor tarvar svar och väljarnas svar kommer säkert att synas ordentligt då vi nästa gång går och väljer dem som skall representera oss.
Samtidigt med min tidnings-insändare daterad 19/1-10 fanns det noterat i tidningen att LR skulle se över och bestämma nya %-satser på Åland. Det tror vi på när det blir klart och det är beslutat att så sker. Och då alla respektive Leader-ansökningar fått sitt enskilda besked. Då skall vi tro på den goda viljan hos våra styrande på Åland.
Magnus Magnusson,
Vårdö.