DELA

Åland viktig del av Finland

Ålänningarna har framgångsrikt utvecklat sitt eget samhälle. Självstyrelsen har visat sig fungera bra i praktiken och den har kontinuerligt förändrats i samarbete med riksdagen och regeringen i Helsingfors. Jag har besökt Åland flera gånger och alltid imponerats av ålänningarnas starka självkänsla och stora entreprenörsanda.

Sjöfarten är Ålands viktigaste näringsgren och har samma betydelse för landskapet som industrin för Finland. Regeringen har enligt mitt förslag gjort ett beslut att säkra den Åländska sjöfartens konkurrensvillkor särskilt med hänsyn till den hårdnande konkurrensen på Östersjön. Det är viktigt att reformera skattelagstiftningen så att det blir möjligt för rederierna att hålla fast och förnya fartygsflottan. De finländska fartygsflottans framtid är en viktig politisk angelägenhet och den måste prioriteras av nästa regering.

Den åländska självstyrelsens främsta uppgift är att slå vakt om landskapets enspråkighet. För Finlands socialdemokrater är det viktigt att detta traktatsbundna minoritetsskydd iakttas och stärks. Självstyrelselagens bestämmelser om skriftväxlingen måste ständigt följas upp. Svenska språkets ställning i Finland har ett starkt lagligt skydd. I praktiken kräver detta särskilda resurser. Viktigt är att det finns tillräckligt med vård och utbildning på svenska i landet.
Helsingfors 6.3.2007
Eero Heinäluoma
Ordförande för Finlands Socialdemokratiska Parti