DELA

Åland växer

Nu har 2017 års befolkningsstatistik presenterats. Man kan konstatera att staden och landsbygden har en växande befolkning medan skärgårdens befolkning minskar.

Delar vi in Åland i likartade regioner får vi fram följande siffror vad gäller befolkningsökningen och minskningen från år 1990 fram till år 2017.

Mariehamn +14 %

Lemland och Jomala +55 %

Finström, Saltvik och Hammarland + 18 %

Sund, Eckerö, Lumparland och Geta + 12 %

Wårdö + 12 %

Skärgården förutom Wårdö – 20 %.

Mariehamn har en förvånansvärd liten ökning men beror säkert på en stark konkurrens från Jomala och Lemland samt ovilja att öka byggnadssätten i city och för höga krav på dyra bilparkeringsplatser.

Skulle stadsplan medge upp till 8-10 våningar i city för bostäder där bostadsägaren själv gavs ansvaret att vid behov anskaffa sig en bilparkering så skulle stadens befolkning i city öka betydligt. Min tro är att många vill bosätta sig i city om möjligheten gavs. Mer innevånare i city medför ökat behov av butiker, cafeér, matställen m.m. Ett mer levande city helt enkelt.

Det unika är att alla åländska landsbygdskommuner inklusive Wårdö har en ökande befolkning, vilket i stor del beror på vår kommunindelning. Alla kommunpolitiker och innevånare kämpar för sin bygd och sin kommun.

Jag vet att flertal företag har etableras i respektive kommun, delvis på grund av att respektive kommunpolitiker jobbat för en etablering av företag i ”sin” kommun. Exempel på detta är Optinova i Godby och Chipsfabriken i Haraldsby för att nämna två.

Men det finns fler exempel runt om på Åland. Resultatet blir en ökande befolkning och fler arbetsplatser till gagn för kommunen men också för hela Åland.

Tyvärr så minskar skärgårdens befolkningsunderlag, förutom Vårdö. En trend som fortgått under många år. Alla vill vi ha en levande skärgård, men folkets vilja att bo nära all den service som fasta Åland kan erbjuda är stark.

Vissa ljusglimtar finns dock såsom butiksbygget på Kökar, starka ekonomier på Föglö och Brändö samt stor känsla för sin bygd i alla skärgårdskommuner. Landskapet måste se till att landskapsandelarna hålls på en sådan nivå att den grundläggande servicen upprätthålls på minst nuvarande nivå i alla skärgårdskommuner och inte minska som nu har beslutats.

Att minska på landskapsandelarna och genomföra en kommunreform för skärgårdskommunerna kommer nog att vara negativt för en levande skärgård.

Och tänk om regeringen i stället för det gigantiska och miljöförstörande kortruttsprojektet i stället skulle satsa en del av dessa 50 miljoner på miljövänlig näringspolitik för skärgården såsom vindkraft, sportfiske, ekologisk äppelodling och jordbruk, turism, näringsverksamhet för övrigt och en ny färja. Då tror jag att vi snart kunde se en positivare befolkningsutveckling även i skärgården som helhet.

Och till sist . Det åländska samhället har varje dag och varje år förändrats och förbättras under sin 100 åriga självstyrelse, allt på sitt eget sätt. Mycket i frivillighetens tecken och i samförstånd mellan Ålands alla regioner och kommuner.

Låt oss fortsätta på den vägen så förblir hela Åland världens bästa plats att leva och bo på.

RUNAR KARLSSON (C)

LAGTINGSLEDAMOT