DELA

Åland världsbäst på processer

Vi har chansen att bli världsbäst på hållbar utveckling. Det är kontentan av Forum för samhällsutveckling som hölls för en dryg vecka sedan i Alandica med fullsatt auditorium. Tanken att vi som region ligger i världstäten vad gäller att kraftsamla till handling är hisnande på flera sätt. Bortsett från att man undrar vad alla andra håller på med finns det ingen att kopiera.

Detta är en outstakad led framåt, med många utmaningar på vägen, men vi i Ålands Natur och Miljö r.f. tror att detta varken är en övermäktig eller ny utmaning för Åland. Vi är redan den enda regionen i världen som samtidigt är självstyrd, demilitariserad och neutraliserad. Vi har dessutom fått denna kombination att fungera i nästan ett sekel. Statschefer och ambassadörer kommer från hela världen för att låta sig inspireras av vårt fredliga Ålandsexempel. Tänk om de snart också kommer för att se hur vi jobbar mot ett hållbart Åland 2051?

I sin utblick i fredags berömde Johan Kuylenstierna från Stockholm Environment Institute den åländska agendan för att vi har fått med den ”mänskliga dimensionen”. Det är också denna dimension som vårt Ålandsexempel i mångt och mycket hänger på. Förhandlingar, kompromisser, processer, ett givande och ett tagande. Vi har lyckats med processer tidigare och vi ser med stor tillförsikt fram emot att också denna process kommer att föra oss mot ett utvecklat och hållbart Åland.

Med detta sagt vill vi i Ålands Natur och Miljö nu: 1) Uppmana politiker att visa mod och handlingskraft- våga ta beslut som för oss i rätt riktning och kräv underlag och beredningar som gör att ni kan känna er trygga med de beslut som fattas. 2) Uppmana landskapsförvaltningen, och även andra organisationer, att successivt se till att den personal som ska ta fram hållbara underlag och beredningar har kunskap att göra just detta.

Sedan vill vi 3) uppmana alla ålänningar att vara nyfikna på processen. Ta reda på vad hållbarhet och ett hållbart Åland innebär för just dig och engagera dig sedan, i en sakfråga eller i hela processen. Ett första steg kan vara att till exempel bli medlem, i någon av nätverket bärkraft:s samarbetsorganisationer som finns listade på hemsidan www.barkraft.ax. Den som vill engagera sig i Ålands Natur och Miljö är mer än välkommen att ta kontakt med oss.

Ålands Natur & Miljö r.f.

www.natur.ax