DELA

Åland står utan koordinerande råd och åtgärdsprogram

Ålands handikappförbund ser med stor oro på hur nuvarande Ålands landskapsregering, som vi upplever det, har nedprioriterat frågor som berör personer med funktionsnedsättning här på Åland. Ålands lagting gav under år 2015 sitt bifall till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilken blev gällande på Åland den 10 juni 2016.

I Ålands landskapsregerings budgetförslag för år 2021 finns det inga direkta frågor kring gruppen personer med funktionsnedsättning som man som regering tänkt driva. Ålands landskapsregering avser enligt sitt budgetförslag att utvärdera det koordinerande organet rådet för personer med funktionsnedsättning under 2021 utan att fram till dess tillsätta något nytt.

Enligt landskapsregeringens regeringsprogram för mandatperioden avser man att utvärdera det funktionshinderspolitiska åtgärdsprogrammet ”Ett tillgängligt Åland 2017–2020 ” år 2021 utan att komma med något nytt åtgärdsprogram. Så vi i funktionsrörelsen kan bara konstatera att Åland kommer att stå både utan koordinerande råd och åtgärdsprogram under det kommande året, liksom vi har gjort under hela detta år.

En ljusglimt i mörkret är att utbildningsavdelningen enligt skrivningarna tänkt satsa på en utredning om utvärdering av elever med funktionsvariationer i grundskolan och att regeringen avser komma med en förordning om närmare bestämmelser om medicinsk rehabilitering.

Vi har i olika skrivelser till nuvarande landskapsregering bland annat efterlyst att regeringen borde tillsätta en arbetsgrupp kring arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning och en begäran om att den gamla utredningen om ekonomiska levnadsvillkor på Åland för personer med funktionsnedsättning från år 2008 borde uppdateras för att få färsk statistik att utgå ifrån.

Detta är väsentliga och viktiga pusselbitar som omfattas av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och vi påminner om att Åland faktiskt har åtagit sig att efterleva konventionen.

HENRIK LAGERBERG

STYRELSEORDFÖRANDE ÅLANDS HANDIKAPPFÖRBUND

SUSANNE BROMAN

VERKSAMHETSLEDARE ÅLANDS HANDIKAPPFÖRBUND