DELA

Åland står starkt tack vare taxfree

Skattefriheten mellan EU-länderna upphörde den 1 juli 1999. Tack vare det så kallade skatteundantaget kan fartyg och flyg som bedriver regelbunden trafik på Åland fortsätta sälja taxfree-varor vilket kraftigt bidrar till lönsamheten för bolagen och livskraften i samhället. Antalet fartygsanlöp till Åland utökades medan motsvarande regioner runtom i Europa drabbades av kraftiga neddragningar i trafiken till följd av taxfree-stoppet.

Detta undantag för Ålands del infördes som ett sätt att skapa en långsiktigt livskraftig åländsk ekonomi. Det lyckades. Undantaget har gjort att vi som bor på Åland kan fortsätta resa till jämförelsevis mycket låga priser.

Trafiken har också kunnat skötas utan riktade statliga subventioner; till exempel Gotlandstrafiken kräver 500 miljoner kronor varje år från svenska staten och trots det är biljetterna väldigt mycket dyrare där än det är att resa till och från Åland. Detta gynnar såväl den åländska lokalbefolkningen som besöksnäringen.

Mot den här bakgrunden måste taxfree-undantaget betraktas och analyseras.

Visst har skattegränsen byråkratiska effekter som inte alltid är enkla att hantera men det handlar absolut inte om någon större välfärdsförlust. Det åländska samhället har vunnit mycket mer än det förlorat till följd av undantaget.

Att mildra effekterna av taxfree-undantaget är ändå något som måste prioriteras av Åland och Finland som har makten över systemen. Vi ser just nu ett liknande förhållande mellan Storbritannien, Irland och Nordirland där arbetet som bäst pågår med att underlätta handeln länderna emellan, i spåren efter Brexit. Förhoppningsvis inspirerar det till liknande lösningar även för Åland.

De möjligheter som täta transporter skapar för en ö uppväger, enligt min mening, de utmaningar som förvisso är svåra men som ändå i sammanhanget är hanterliga. Fördelarna är stora inte bara för Åland och ålänningarna utan också för den finländska och svenska industrin.

Den stora massan av ålänningar drar varje dag avgörande och omedelbar nytta av taxfree-undantaget. Det handlar om arbetsplatser, besöksnäring, leverantörer, butiker, hantverkare och alla som på olika sätt kan dra nytta av väl fungerande transporter och friska rederier. Att ta bort skatteundantaget i dag vore att allvarligt skada Ålands möjligheter att fortsätta utvecklas. Ålandsprotokollet har över tid utgjort en gigantisk ekonomisk injektion i det åländska samhället och fortsätter ha avgörande betydelse.

Det har förvisso gått väldigt länge sedan det ekonomiska utfallet av skatteundantaget undersöktes av Åsub och det vore kanske en idé att låta göra det på nytt. När det gjordes var de positiva effekterna enorma och jag tror inte det kan ha förändrats så värst mycket sedan dess.

 

 

JÖRGEN PETTERSSON (C)

ORDFÖRANDE FINANS- OCH