DELA

Åland skall ingå i samma tidszon som Sverige, 2021

Under många år framförde Ltl Danne Sundman frågan om att Åland skulle ansluta sig till svensk tidszon. Lagtinget har inte haft förutsättningarna att fatta ett sådant beslut i denna fråga. Genom att EU i vintras beslöt att vinter-/sommartid skall upphöra från sommaren 2021, öppnar sig en möjlighet att åstadkomma just det som tidigare inte funnits en öppning för.

En majoritet i EU-parlamentet röstade i vintras JA till att avskaffa tidsomställningen mellan sommar- och vintertid från sommaren 2021. Under ett informellt transportministermöte som hölls 2018 fanns det en bred överenskommelse att det inte får skapas ett ”lapptäcke” av tidszoner inom EU, något som skulle få negativa konsekvenser för medborgare och företag inom EU.

Därför lämnade jag i vintras in ett medlemsförslag till Nordiska Rådet om en harmonisering av tidszonen för Finland och Åland med Sverige, Norge, och Danmark. Medlemsförslaget behandlades nu i augusti. Förslaget är en uppmaning till regeringarna i de berörda länderna att skapa en gemensam tidszon, GWT+1, vid upphörandet av sommar.

Under Mittengruppens sommarmöte fick jag hela gruppen med mig och som stöder mitt förslag. I Mittengruppen ingår 3 finska regeringspartier.

Frågan skall nu upp på höstens session i Stockholm för Nordiska Rådet, efter vårt eget lagtingsval. Det är min förhoppning att jag skall ha möjlighet att fortsätta arbetet med medlemsförslaget om en harmonisering av den nordiska tidszonen, även efter vårt åländska lagtingsval. Nästa steg är att åstadkomma ett enigt Nordiska Råd med uppmaning till Ministerrådet, om att harmonisera till en gemensam nordisk tidszon för de 4 största länderna, inklusive Åland. Norden skall fortsätta sitt arbete mot världens mest integrerade region och nu skall vi se fram emot en positiv behandling på sessionen i Stockholm senare i oktober.

Fortsättning följer i arbetet med ett utökat avlägsnande av gränser, denna gång tidszoner, inom Norden.

MIKAEL STAFFAS

LIBERAL LAGTINGSLEDAMOT