DELA

Åland ska ta emot flyktingar från Syrien

Kriget i Syrien är en katastrof som leder till ofattbart lidande för civilbefolkningen. Det internationella samfundet och FN saknar både vilja och förmåga att lösa konflikten och åstadkomma fred.
Civilbefolkningen flyr för att överleva. Till dags dato har drygt 2 miljoner, av vilka 800.000 är barn under 12 år, flytt ur landet. Syriens grannländer Libanon, Jordanien, Turkiet, Irak och Egypten har tagit emot så gott som alla flyende syrier.
Nu förefaller Europeiska unionen vara beredd att öppna sina gränser för att ta emot flyktingar i större omfattning från Syrien.

Ålands socialdemokrater anser att Finland såväl som Åland ska ta emot flyktingar från Syrien. Vi har en medmänsklig skyldighet att erbjuda skydd och nödvändigt stöd när medmänskor i vår omvärld utsetts för omänsklig behandling och dödligt våld.
9 september 2013
Styrelsen för Ålands socialdemokrater gm
Camilla Gunell
Ordförande