DELA

Åland ska bygga mera i trä

I dagens kamp för miljö, klimat och cirkulär ekonomi har vi en resurs på Åland som kan användas betydligt mer: skogen. Av alla byggnadsmaterial är skogen mest förnyelsebar och frisk växande skog är en viktig bindare av koldioxid. Därför är det viktigt med välskötta skogar och ett aktivt hållbart skogsbruk.

I flera nordiska länder utvecklas träbyggnationen som bäst, också av flervåningshus och andra konstruktioner. Utvecklingen är internationell, vi går mot en ökad användning av trä som byggnadsmaterial och potentialen för träbyggande ökar. Många av världens länder har sina ögon på Norden som har en stor kunskap om träet som material, industriellt byggande och brandsäkerhet.

Skogsprodukter och ökande mänger virke för export är dessutom en bra affärsmöjlighet för ett land som Finland. Forskning visar att utsläppen av klimatgaser från träbyggnation är hälften så stora som för samma byggnad i betong. 80 procent av det totala klimatutsläppet från ett hus sker under själva byggprocessen.

På Åland har vi kapacitet att öka skogsbruket en hel del och ändå ha en hållbar avverkning. Att stärka det lokala kretsloppet från tallplanta till färdigt bostadshus skulle ge nya affärsmöjligheter med åländska skogsprodukter. Åland har möjlighet att utveckla sitt utbud av träprodukter och kunna utveckla husprototyper, moderna Ålandsvillor eller flerfamiljshus med de mest miljöekonomiska energilösningarna. Jag har länge närt en vision om att på Åland uppföra ett bostadsområde, som ett visningsexemplar för hur man kan bygga och bo klimatsmart. Människor mår dessutom bra i trähus, träet andas och är hälsofrämjande.

Jag önskar att landskapet tillsammans med kommuner, byggentreprenörer, eldistributörer, arkitekter och andra intressenter kunde skapa detta exempel på hållbart boende, byggt av åländsk skog. Också med syftet att främja inflyttning och rekrytering av kompetenser behöver Åland kunna erbjuda attraktivt boende utöver det vanliga som en konkurrensfaktor för att locka miljömedvetna potentiella inflyttare.

Om 1800-talet var stålets era, 1900-talet betongens, så borde 2000-talet vara träets era.

Camilla Gunell (S)

Närings- miljö- och energiminister