DELA

Åland sitter vid barnbordet

Vad är självstyrelsen och vart är vi på väg med den?

Denna djupa fråga har förstås föranletts av Harry Janssons (C) beslut att vägra svara JO på en fråga om landskapsregeringens vaccinationsprioriteringar, men också av den genomgående negativa attityden till Finland som uppvisas av regeringen.

För mig är självstyrelsen en process, ett samarbete, det samhälle vi skapat med eget arbete OCH tillsammans med Finland. I 100 år.

En hel del av vår välfärd är nära kopplad till och skulle inte existera utan den dubbelheten, att vi både bestämmer själva och tillsammans.

I Finland har man en ganska tuff situation just nu där regeringen överväger att begränsa människors rörelsefrihet i storstadsregionerna, för att sjukvården ska klara av det stora antalet insjuknade. Det är alltså en oerhört allvarlig situation.

Precis i det läget handlar allt vår regering gör om konfliktsökande, missnöje, små spydigheter på presskonferenser om information man inte fått. Det handlar om självstyrelsens formalia och juridik, frågor som är viktiga men på intet sätt akuta, och framförda på ett sätt som skaver och uppriktigt sagt saknar folkvett.

Harry Jansson låter ofta förstå att den som inte beter sig som han gör inte står upp för självstyrelsen eller bryr sig om den.

Inget kunde vara mera fel. Man kan älska Åland och självstyrelsen på många sätt. Man kan definiera den olika och man kan göra olika prioriteringar.

Den ohöljda och aggressiva nationalism som nu gör sig bred i vår regering är inte vägen framåt. Är man liten, som Åland är, ska man vara smart. Man ska skaffa sig fler vänner än fiender. Man ska säga tack när det är befogat, och spara den största kanonen till när det verkligen behövs, inte skjuta salut varje morgon.

Jag tycker det är djupt oroande att ingen i regeringsblocket sätter stopp. Att lantrådet aldrig säger nånting och aldrig varit informerad. Att ingen tycks komma ihåg att en konflikt aldrig får sluta så att det inte finns en väg tillbaka till förhandlingsbordet.

Efter 100 år av självstyre borde vi sitta vid de vuxnas bord. Det gör Åland inte nu.

NINA FELLMAN (S)