DELA

Åland saknar socialpsykiatriskt stöd

Resedas medlemmar och målgrupp har under många år drabbats av bristande behovs- och individanpassat stöd riktat till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Reseda erfar att Åland saknar ett ”socialpsykiatriskt stöd” till människor med psykiska funktionsnedsättningar vilket FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar förutsätter.

Är Åland på något sätt ett undantag inom Norden eftersom vi inte erkänner socialpsykiatri som ett viktigt område för återhämtning och personlig utveckling eller utgår från de behov de funktionsnedsatta har?

Vad vill de politiska partierna på Åland göra för att leva upp till FN -konventionen som trädde ikraft i juni 2016?

ÅHS styrelse anser (med rätta) att till exempel boendestöd/socialpsykiatrisk coachning hör till kommunernas ansvar. Men samma politiker sitter också som representanter i kommunerna men där tas inte något initiativ till att hjälpa målgruppen psykiskt funktionsnedsatta att klara ett vardagligt liv.

Vi bjuder in er till en evidensbaserad (professor i sociologi, Urban Markström) och brukarerfaren föreläsning (brukarexpert, Carin Aissa Nambseth) om boendestöd/socialpsykiatriskt coachning och brukarinflytande på ÅHS – konferenscenter den 8 oktober kl. 09.00.

Vi vill gärna träffa, se och höra politiker och tjänstemän som är beredda att jobba för att människor med psykiska funktionsnedsättningar här på Åland ska få det stöd de behöver för att nå en livskvalitet utifrån sina egna villkor, kunna återhämta sig, få ett ökat självgående och vara delaktiga i frågor och serviceformer som berör dem.

Vi hoppas på en god uppslutning och ett högt deltagande på föreläsningarna och en livlig paneldebatt som avslutar dagen.

ARBETSGRUPPEN FÖR VÄRLDSMENTALHÄLSODAGEN

SANTHA SÖDERBACK
HENRIK LAGERBERG
EVA RINGWALL
CITA NYLUND