DELA

Åland riskerar ny rättsskandal

I härvan kring beställningen av landskapsfärjan Skarven avskrevs åtalet på grund av att ärendet blev liggande hos den åländska åklagarmyndigheten i tre år, vilket ledde till att eventuella tjänstebrott preskriberades innan de hann prövas. Därmed får de misstänkta – en minister och två tjänstemän – leva med att aldrig kunna bevisa sin oskuld. Och de åländska skattebetalarna får aldrig veta om förvaltningen av deras pengar var rätt eller fel.

Rättsskandalen från 2013 bör ha blivit en minnesbeta för den åländska åklagarmyndigheten. Men icke. Nu, två år senare, håller en motsvarande rättsskandal på att segla upp. Det gäller frågan om PAFs ledning och ansvariga ministrar inom landskapsregeringen gjort sig skyldiga till brott mot lagen om penningtvätt genom att inte anmäla misstänkta transaktioner till och från spelkonton. Bland dessa fall finns den uppmärksammade förskingringshärvan där en redovisare spelade bort över 800 000 euro från olika åländska företag.

Den lindrigare misstanken mot PAFs ledning och landskapsregeringens ansvariga, att brottet skulle ha skett ”av oaktsamhet”, har tidsmässigt redan preskriberats. Nu håller även preskriptionstiden för den grövre misstanken, att brottet skulle bero på ”underlåtenhet”, på att rinna ut.

Orsaken är densamma som i ”Skarven-härvan”: åklagarmyndigheten på Åland får inte åtalsprövningen ur händerna.

Inledningsvis försenades utredningen av att den åklagare som hade hand om ärendet bytte jobb. Åklagaren som tog över ärendet har, enligt uppgift, vid ett flertal under våren gånger lovat att åtalsprövningen ska vara klar ”inom kort”. Men inget har hänt. Exakt varför har inte nått offentligheten men det ryktas om att åklagaren inlett förhandlingar med de misstänktas ombud om en förlikning mellan PAF och de skadedrabbade företagen.

Det innebär alltså att det åländska spelbolaget överväger att betala bort sin skuld i spelhärvan mot löfte om lägre straff för de inblandade eller rent av åtalseftergift, det vill säga att åtalet läggs ned. Ett sådant förfarande framstår som synnerligen märkligt med tanke på att det misstänkta brottet om penningtvätt faller under allmänt åtal, vilket innebär att skulden måste prövas.

Mitt i denna redan alltför segdragna åtalsprocess uppges nu den aktuella åklagaren vara tagen ur tjänst på grund av misstänkt ”missbruk av tjänsteställning”. På vilket sätt åklagaren ska ha missbrukat sin tjänsteställning vill inte Centralkriminalpolisen (CKP), som utreder ärendet, uppge, mer än att det påstådda brottet skulle ha skett tidigt på midsommardagsmorgonen.

Oberoende av vad ovanstående polisanmälan leder till innebär det faktum att åklagaren är tagen ur tjänst att ytterligare försena åtalsprövningen. Därmed ökar även risken för en ny rättsskandal på Åland där högt uppsatta politiker och ledande tjänstemän – i det här fallet ledningen för det åländska spelmonopolet – slipper en rättslig prövning av brott de misstänks för.

Man kan med fog fråga sig:

– Vad är det som pågår inom det åländska åklagarämbetet?

– Varför tenderar åtalsprövningar mot ledande landskapstjänstemän och politiker ta mycket längre tid än andra åtalsprövningar?

– Hur mycket påverkas utredningar av att åklagarmyndigheten leds av den tidigare kansliministern?

– Finns det ledande krafter inom såväl den statliga som den åländska förvaltningen som gör allt för att fördröja utredningen för att skydda kolleger eller rent av sig själva?

– Hur stor betydelse har det kommande lagtings- och kommunalvalet i höst? Att som minister/politiker stå åtalad för ett brott borgar knappast för förnyat förtroende från väljarna.

Slutligen kan man fråga sig vad den övervakande riksåklagarmyndigheten sysslar med då man inte ingriper med kraft eller låter statsåklagaren ta över målet.

Rinner även detta åtal ut i sanden är det en rättsskandal som får återverkningar genom hela rättssystemet, via den finska regeringen, riksdagen och vidare ut i Europa.

Då kan man med fog konstatera att något är mycket ruttet inom det finska rättssystemet och att rättssäkerheten i Finland och på Åland är satt ur spel.

Drabbade med flera