DELA

Åland Post och Nya Åland – åklagare, domare och bödel?

I torsdagens Nyan kunde man läsa om en massör, ansluten till Friskvård.ax, som enligt rubriken även erbjuder ”sexuell massage”. Ett tips hade inkommit till tidningen med frågeställningen ”används skattepengar till att finansiera denna typ av behandlingar?”.

Svaret på frågan är nej, vilket hade kunnat redas ut genom ett enkelt samtal till massören. Istället visar sig frågeställningen vara så laddad att den leder till att företagaren omedelbart blir utslängd från Friskvård.ax – utan möjlighet till dialog – och i ett nafs förlorar en tredjedel av sina årsintäkter och därmed får hela sin verksamhet hotad. Ska det verkligen få gå till så här?

Likt många av alla tusentals egna företagare på Åland är denna företagare någon som sliter varje dag för sitt leverbröd. Företagaren sysslar primärt med klassisk massage men erbjuder även en typ av tantramassage.

Tantramassage kan låta kontroversiellt, men är helt enkelt en behandling där man använder sig av kroppens egen inneboende energi för att rena kroppens energikanaler och släppa på blockeringar. Tantramassage kan även involvera massage av yoni och lingam (kvinnliga resp. manliga könsorganen) men behöver inte involvera beröring alls – det kan lika väl vara att massören hjälper klienten med andning och själslig närvaro. Här måste också understrykas att vid beröring är det massage det rör sig om, inte sexuell stimulering.

Allt detta verkar dock journalisten Michael Hancock hos Nyan helt ha missat i sin research med tanke på att det i rubriken benämns ”sexuell massage”. Hancock fortsätter även att sätta en sexuell ton i artikeln där han beskriver hemsidan som ”dekorerad med fotografier av unga kvinnor med slutna ögon och bara axlar” – bilder som är köpta från en leverantör av stockfoton föreställandes personer som får… massage!

Enligt artikeln ringer Hancock upp ansvarig för Friskvård.ax, produktägaren Anna Dahlgren, och undrar om detta är att betrakta som koppleri. Frågan i sig är helt befängd och man undrar varför Hancock använder det ordet, är det för att vidare anspela på sexualiteten i artikeln?

Koppleri innebär att en hallick tar emot betalningen för att en annan person utför sexuella tjänster, ofta i samband med människohandel. Det är smaklöst att ens insinuera att så är fallet här.

Dahlgren konstaterar i artikeln att det ”bara är klassisk massage och idrottmassage som är subventionerat och erbjuds genom oss” och egentligen finns svaret på frågan redan där: subventionerar skattemedel detta? Nej, den tantramassage företagaren erbjuder går inte att betala med friskvårdsbidrag.

Detta hade Dahlgren kunnat konstaterat, och avfärdat Hancocks bisarra narrativ om koppleri. Men icke. Fem minuter senare kontaktar hon Hancock och meddelar att avtalet är uppsagt för att ”Vi vill inte ha sånt här.” Vad som riktigt avses med ”sånt här” är oklart. De vill inte ha ett samarbete med en omtyckt företagare som bedriver laglig verksamhet?

Friskvård.ax tar aldrig någon kontakt med företagaren. Man för ingen dialog och man ger heller ingen chans att ta bort behandlingen. På fem minuter tar man i stället ett för företagaren förödande beslut och häver avtalet. I hävningen hänvisas till en punkt i avtalet som lyder ”Företagets verksamhet ska följa de lagar och bestämmelser som åligger ett företag i den aktuella branschen samt även i övrigt följa god sed och allmän moral.” Detta är en märklig grund för hävning då företagaren inte bryter mot några lagar eller bestämmelser. Det måste vara ”god sed och allmän moral” som bryts, och i det här fallet måste det ju vara Anna Dahlgrens sed och moral som är den korrekta?

Artikeln publiceras sedan i Nyan och företagaren får veta detta genom djungeltrumman, då Hancock inte har gjort något försök att kontakta företagaren. Detta går stick i stäv med en av journalistikens grundpelare, där den som blivit föremål för negativ publicitet ska ges möjlighet att framföra sin sida redan i samma sammanhang, alternativt så snabbt som möjligt. Vari låg brådskan att publicera den ursprungliga artikeln, utan att företagaren ens hörts?

Vid kontakt med den som hävt avtalet, Marika Lindström (personalchef på Åland Post) påstås att man hade försökt ringa företagaren och att ”hon får skylla sig själv om hon inte svarar”. Inga försök att kontakta företagaren har dock gjorts. Vid vidare kontakt sägs i stället att man hade försökt ta kontakt men att man hade ringt fel nummer.

Hoppsan! Det är tydligen svårt att ringa ett nummer som står på företagarens hemsida och finns i Friskvård.ax:s eget företagarregister.

Lite senare kommer en ”Komplettering av hävning av avtal”. Här hävdas att avtalet hävs för att företagaren inte meddelat om ändringar som påverkar avtalet, ”såsom ändringar gällande bank- eller andra kontaktuppgifter och väsentliga ändringar i serviceutbud och/eller serviceställen.” Friskvård.ax menar att tillkomsten av en behandling (som ej erbjuds via Friskvård.ax) efter att avtalet skrevs skulle innebära en ”väsentlig ändring i serviceutbudet”. Lindström säger att avtalet aldrig hade tecknats om denna behandling funnits med från början och då undrar jag: varför?

På vilket sätt är denna behandling så hemsk att man inte får vara en leverantör av klassisk massage samtidigt som den erbjuds? Hade företagaren också råkat ut för denna behandling om serviceutbudet i stället kompletterats med underlivsvaxning? Eller botoxinjektioner? Det finns företag i Friskvård.ax som erbjuder dessa och andra skönhetsbehandlingar som inte har med massage eller friskvård att göra, dessa får gladeligen fortsätta verka.

Lindström låter också företagaren veta att det inte hjälper att ta bort behandlingen ur utbudet. Broarna är brända och ingen möjlighet finns att komma tillbaka som leverantör för Friskvård.ax inom en överskådlig framtid. Det antyds lite nedvärderande att företagaren borde ha förstått att det här skulle hända. Men hur ska man som företagare kunna förstå att Åland Post godtyckligt kan avsluta ett avtal med omedelbar verkan när man inte gjort något fel!?

Detta drabbar inte bara företagaren hårt, utan även alla dess trogna kunder som nu inte kan använda sitt friskvårdsbidrag på sin favoritmassör längre. Marika Lindström berättar i telefon att flera av företagarens kunder redan hört av sig och varit olyckliga över detta faktum, förhoppningsvis kanske Åland Post kan hitta en bättre moral om fler hör av sig.

Åland Post ägs av Ålands Landskapsregering. Ålands Landskapsregering bör arbeta för att företagare ska kunna verka och frodas på Åland. Hur ska en företagare kunna detta när ett avtal som står för över en tredjedel av dennes intäkter plötsligt kan sägas upp på högst tvivelaktiga grunder utan att någon som helst dialog har förts, utan att någon lag har brutits, utan att ett endaste fel har begåtts? Hur kan en företagare som under flera år kämpat för att bygga upp sin verksamhet få den raserad på fem minuter för att någon som inte ens förstår vad det handlar om har en moral som är bättre än alla andras? Och hur kan Nyan gå ut med en sån här nyhet utan att ta någon hänsyn till den det drabbar?

Nyan skulle behöva ta sig i kragen och be om ursäkt för sitt beteende, och Åland Post (Ålands Landskapsregering) behöver fundera på om det här är rätt sätt att behandla våra lokala småföretagare.

SAMBO TILL EN FÖRSTÖRD FÖRETAGARE

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Om Åland Post genom Friskvård.ax hade förmedlat den massage som insändarskribentens sambo erbjuder på sin hemsida (sök gärna på ”lingam- och yonimassage”) hade Åland Post sannolikt gjort sig skyldig till koppleri enligt strafflagens kapitel 20 § 11 punkt 3. Det finns inget bisarrt kring detta; det är ett enkelt juridiskt faktum.
Ett sådant eventuellt faktum hade det också starkt legat i allmänhetens intresse att belysa. Därför ringde Nya Ålands reporter till primärkällan för den informationen, alltså Friskvård.ax, för att få besked om vilka tjänster ur det aktuella företagets katalog som erbjöds med skattesubvention.
Femton minuter efter samtalet med Åland Post återkom postens representant självmant till reportern med beskedet att avtalet med företagaren hade hävts, fastän inget olagligt förmedlats eller annonserats genom Friskvård.ax.
Det framgår av artikeln att ett antal kritiska följdfrågor ställdes kring varför detta var nödvändigt. Nya Åland delar insändarskribentens oförståelse till denna repressalie – så mycket att reportern upprepade gånger efter artikelns publicerande (men innan insändaren lämnades in) diskuterat saken grundligt med skribenten och i samförstånd kommit överens om en uppföljande artikel som skulle belysa situationen från företagarens synvinkel. Inte för att Nya Åland till några delar anser sig ha begått några publicistiska misstag, utan för att Åland Posts, och i förlängningen landskapsregeringens, hantering av ärendet reser frågor kring avtalshävandets laglighet.
I slutänden valde dock skribenten och företagaren att driva frågan vidare på egen hand, som en insändare. Nya Åland kommer att fortsätta att bevaka ärendet journalistiskt.

NYA ÅLAND