DELA

Åland pinkar revir

Under valrörelsen har vi träffat många som jobbar i kommuner och i landskapet. En sak som förekommer nästan överallt är att främst värna det egna, pinka in sina egna revir. Det är destruktivt i det långa loppet.

Så mycket kan åstadkommas om man lyfter blicken och försöker se mer än bara sitt eget bästa. Med samarbete där samarbete nu främst ses som ett hot kan vi förbättra så mycket i den kommunala och landskapets service. Pengar kan sparas, service förbättras, människor slipper hamna i kläm. Det förutsätter solidaritet. Ett ord som vänstern anser sig ha tagit patent på men som är nödvändigt och vackert i tanke som i handling

Vi vill sporra Åland att samarbeta istället för att pinka revir. För att värna den enskilda människan som kommer i kläm vill vi inrätta en justitieombudsman (JO) på Åland.

En JO arbetar för de enskilda medborgarnas rätt mot myndigheterna.

Eva Ekström-Andersen, Jonny Andersen (Lib)