DELA

Åland, Östersjöns pärla

Många undrar säkert varför jag ger min in i politiken efter avslutat tjänstgöring på sjön. Svaret är ganska enkelt. Har man åsikter om olika saker kan man också försöka vara med och påverka. Under min verksamma tid som befälhavare på Birka Line kallade jag alltid Åland ”Östersjöns Pärla” i mitt hälsningstal till våra gäster. Med det menade jag att det finns inget bättre ställe att bo och leva på och så anser jag att det ska förbli. Eftersom jag är ganska vetgirig och ivrig att lära mig nya saker, vill jag arbeta för alla frågor som rör ovanstående, men har några hjärtefrågor:

En naturlig del är sjöfarten, under åländsk/finsk flagg. Är medveten om att detta är en komplicerat sak, men efter att Silja samt Finnlines har hamnat i utländsk ägo har de Finländska myndigheterna visat ännu mindre intresse att lösa denna fråga.
Vi har världens vackraste skärgård med en väl utbyggd trafik. Så skall det också vara i framtiden. Kan dock finnas sätt att göra detta effektivare/billigare

Miljön. Utsläppen från våra olika basnäringar bör minska till en ”acceptabel nivå” . Vidare bör Mise utvecklas ännu mer och innefatta hela Åland. Samtidigt bör avgifterna ses över. De som producerar mera, ska betala mera. För att uppnå allt detta bör samtliga partier och kommuner samarbeta mera och i första hand tänka på Ålands bästa, utan hänsyn till partipolitik.
Clas Öfverström (fs)