DELA

Åland och riksdagens grundlagsutskott

Barbro Sundbacks beskrivning av mig och Roger Jansson (ÅT 14.4.) gör det angeläget för läsarna/väljarna att läsa vad ordförande i riksdagens grundlagutskott Kimmo Sasi säger i samma tidning: Samlingspartiet vill samarbeta med Åland och samarbetet bör vara ömsesidigt. Hur det blir avgör väljarna.

Jag företrädde Åland och Svenska riksdagsgruppen i grundlagsutskottet under 20 år. Samtidigt företrädde jag Finland i Europarådet under 14 år (1989-2003). Under åtta av dessa 14 år i Europarådet innehade jag ett mandat som jag fick av Samlingspartiet därför att Svenska riksdagsgruppen hade blivit för liten för att få ett eget. Jag försökte alltid sköta mig så att förtroendet kunde förnyas, vilket också skedde.
Elisabeth Nauclér har haft fyra år på sig för att kvalificera sig för Ålands viktigaste plats i Finlands riksdag: grundlagsutskottet. Det ser inte alls bra ut för hennes del.

Barbro Sundback må kalla mig vad hon vill. Jag lyssnar hellre till Kimmo Sasi och hoppas att också andra väljare gör det med tanke på Ålands bästa.
Gunnar Jansson