DELA

Åland och riket behöver lyckas med självstyrelselagen

Det är bra att minister Anna-Maja Henriksson (Sfp) intygar att hon och regeringen Marin vill föra självstyrelselagen i hamn i vår. Det vill jag också. Men vi har en tid bakom oss som sannerligen väckt oro kring huruvida projektet kommer att lyckas eller inte.

När remissvaren kom tillbaka från alla ministerier, Högsta domstolen, Justitiekanslern och många andra instanser så var det bara att konstatera att den lagproposition som justitieministeriet skickat på remiss i juni 2021 ännu var långt ifrån klar.

Bristerna var stora rent lagtekniskt men också till innehållet fanns flera punkter där Åland och riket stod långt ifrån varandra. I slutet av september 2021 presenterade landskapsregeringens vice lantråd Harry Jansson (C) och lantråd Veronica Thörnroos (C) en lista med 13 krav som man ställde på revisionen.

Ännu har inte landskapsregeringen, vad jag känner till i egenskap av medlem i självstyrelsepolitiska nämnden, fått någon respons på dessa punkter. Möjligen har landskapsregeringen fått sina svar idag då politiska överläggningar med Ålandsministern ägt rum i Helsingfors. Äntligen, får man i så fall säga efter fem månader.

Det betyder ändå sammantaget att mycket arbete återstår: dels rent juridiskt att få till stånd en proposition som håller ihop och där de brister som remissinstanserna påtalat är åtgärdade, dels en lag som politiskt och innehållsmässigt kan accepteras av både Finlands riksdag och Ålands lagting.

Tiden är nu knapp. Sittande riksdag ska behandla lagen innan valet april 2023. Därför är det otroligt viktigt att minister Henriksson nu ger politiskt fokus åt självstyrelselagsrevisionen så att vi alla kan få glädjen att fira en ny lag i samband med Ålands 100-årsjubiluem. Precis så som vi tillsammans så länge planerat!

Efter att ha deltagit i den här processen i tre mandatperioder vill jag att projektet lyckas. Regeringen i Helsingfors består av de mest Ålandsvänliga partierna och den politiska jordmånen den bästa tänkbara. Det vore synd att låta den möjligheten gå om intet. Vem som regerar nästa mandatperiod vet ingen. Dessutom behöver Åland en ny lag, då den gamla är från 1993 då varken Finland eller Åland ens var medlemmar i EU. Åland och riket behöver lyckas med detta projekt tillsammans. Efter en påfrestande tid under pandemin behöver relationerna återbyggas och stärkas.

Lyckas man inte lösa alla politiska knutar nu är det mitt förslag att dela upp reformprocessen i tre steg. Del 1 är det nya ekonomiska systemet är redan på plats och satt i kraft sedan 1.1.2021. Del 2 blir den nu aktuella revideringen och moderniseringen av självstyrelselagen och den förs till riksdagen under våren 2022. De politiska knäckfrågor som återstår förs till en specialkommitté för vidare behandling för att lösas i ett senare skede, del 3. Arbetsgruppen tillsätts samtidigt som lagen förs fram.

Denna trestegsmodell har jag föreslagit sedan ett år tillbaka och kan vara en konstruktiv lösning om tid och möjlighet att politiskt enas till alla delar inte lyckas i nuläget. Då får vi i alla fall fira 100 år med en ny lag i sikte och det vore vi alla värda!

CAMILLA GUNELL (S)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp